Kokeilut metsätiedon käytön tehostamiseksi

Hankkeessa pyritään etsimään keinoja korvata maastotyötä: erilaisten tietoaineistojen ja teknisten kokeilujen yhdistämisen kautta tehostetaan toimintaa metsien käsittelyn suunnittelussa ja raportoinnissa.

Metsätaloudessa ja metsien käsittelyssä pitää raportoida niin viranomaisille kuin metsänomistajille. Tehtyjä metsänhoidon toimenpiteitä (esim. taimikonhoidon ja hakkuiden laatu) pitää tilastoida, metsien sertifiointi vaatii sisäistä seurantaa, luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsien käsittelyn yhteydessä pitää osoittaa.

Metsistä kerätään tietoa mm. satelliiteilla, helikoptereilla, droneilla, maastossa liikkuen sekä tulevaisuudessa entistä enemmän myös metsäkoneilla hakkuiden yhteydessä. Paljon on olemassa erilaista paikkatietoaineistoa esimerkiksi metsäteemaisina karttoina.

Kuitenkin edelleen pääosa raportoinnista tehdään metsissä kävellen ja mitaten samalla, joka on aikaavievää ja siten kallista. Jos tätä maastovaihetta pystyttäisiin vähentämään ja tehostamaan, niin se toisi kustannussäästöä koko metsässä tapahtuvaan ketjuun. Erilaisia menetelmiä voitaisiin yhdistää nykyistä paremmin.

Tässä hankkeessa pyritään etsimään keinoja korvata maastotyötä: erilaisten tietoaineistojen ja teknisten kokeilujen yhdistämisen kautta tehostetaan toimintaa metsien käsittelyn suunnittelussa ja raportoinnissa. Tuloksena saadaan tietoa erilaisten aineistojen käytettävyydestä yhteensovitettuna, hankkeessa tehtyjen kokeilujen tuomaa käytännön tietoa sekä uusista sovellutuskohteista muissa toimintaympäristöissä. Samalla pieniä metsätiloja voidaan saada aktiivisen käytön piiriin.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme toteuttaa hanketta vuoden 2023. Hanke on rahoitettu Päijät-Hämeen liiton toimesta AKKE-hankkeena (aluekehitysrahoitus, AKKE -Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).

Lisätietoja:
Mari Sarvaala
Projektipäällikkö
puh. 044 342 0068
mari.sarvaala@mhy.fi

Elina Virtanen
Projektisuunnittelija
puh. 044 542 0048
elina.virtanen@mhy.fi

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset