Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville

Metsänhoito

Metsänhoitoyhdistys auttaa sinua saavuttamaan ne tavoitteet, joita metsältäsi haluat – hyvän taloudellisen tuoton, metsäluonnon hoidon ja monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Olipa tarve metsän uudistamiselle, taimikonhoidolle tai metsän lannoitukselle, Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaiset auttavat sinua arvioimaan milloin ja miten hoitotoimenpide on kannattavaa toteuttaa. Metsänhoitoyhdistys suunnittelee ja toteuttaa myös metsäteiden kunnostus- ja rakennushankkeita.

Palvelut

Taimikonhoito

Taimikonhoito

Koko metsän elinkierron aikana hoidettu taimikko tuottaa 5000 € enemmän hehtaarilta kuin hoitamaton. Taimikonhoidolla varmistat, että metsäsi pysyy tuottavana, monimuotoisuutta unohtamatta.

Tutustu
Kuusen taimi istutetaan pottiputkella

Metsän uudistaminen

Metsänuudistamisen avulla vaikutat siihen, miltä metsäsi näyttää ja miten se tuottaa tulevaisuudessa. Samalla täytät päätehakkuiden jälkeisen metsälain uudistamisvelvoitteen. Metsän uudistaminen on iso sijoitus ja valitut ratkaisut vaikuttavat seuraavaan päätehakkuuikään asti. Metsäasiantuntijasi auttaa sinua oikean maanmuokkausmenetelmän ja puulajin valinnassa. Saat tarvittaessa meiltä metsäsi uudistamispalvelut mm. maanmuokkauksen, sopivat taimet ja istutuksen. Saat istutustyöllemme myös ensimmäisen kasvukauden takuun.

2022 © Metsänhoitoyhdistykset