Mhy Keski-Suomen korjuupalvelu

Korjuupalvelu kiinteällä hinnalla, yhdistyksemme lisävaihtoehto metsänomistajille

Metsänhoitoyhdistyksen kilpailuttaessa metsänomistajan valtakirjalla puukauppaa, on mhy:n korjuupalvelu yksi mahdollinen vaihtoehto. Kilpailutuksessa sillä ei ole kuitenkaan mitään erityisasemaa, vaan on samalla viivalla muiden puunostajien kanssa.
Korjuupalvelu ei osta puita metsänomistajalta, vaan välittää ne metsänomistajan valtakirjalla usealle eri puunostajayhtiölle. Korjuupalvelun avulla metsänomistaja voi siis tehdä hankintakaupan ilman, että hänen tarvitsee itse tehdä tai järjestää hakkuuta ja metsäkuljetusta.

Korjuupalvelu järjestetään käytännössä siten, että korjuupalvelusopimuksella metsänomistaja valtuuttaa metsänhoitoyhdistyksen suorittamaan puunkorjuun ja tekemään myös puukaupan. Tällöin kyse ei ole tavanomaisesta yhdestä puukaupasta yhdelle ostajalle, vaan metsänhoitoyhdistys myy valtakirjalla puut hankintakaupoilla eri puunostajille: tukit useille eri sahoille, kuitupuun kuidunostajille ja energiapuun lämpölaitoksille.

Metsänomistajalle ei tule erillisiä puunmyyntitilityksiä ja puunkorjuulaskuja, vaan saadusta toimitushinnasta vähennetään korjuun ja mahdolliset kaukokuljetusten kulut. Metsänomistajalle tilitettävä nettohinta vastaa pystykaupan kantohintaa. 

Metsänomistaja hyötyy verotuksessa

Puukaupassa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi antaa metsänomistajille kiinteän kantohintatarjouksen, jotta tarjous on vertailukelpoinen leimikosta saatuihin pystykauppatarjouksiin. Jos olemme arvioineet kantohintatarjouksemme perusteena olevat korjuu- tai kaukokuljetuskulut väärin, niin ei hätää, kaiken riskin kustannuksista kantaa metsänhoitoyhdistys ja metsänomistaja saa puilleen aina ennakkoon lasketun kiinteän kantohinnan.  

Koska korjuupalvelukauppa käsitellään verotuksessa hankintakauppana voi metsänomista tehdä metsävähennyksen suuremmasta summasta kuin vastaavassa pystykaupassa.

Hyvä vaihtoehto haastaviin leimikoihin


Korjuupalvelu on osa puukaupallista edunvalvontaamme ja yksi lisävaihtoehto puukaupalle. Usein harvennuksissa voi ratkaisevana tekijänä olla myös työn laatu ja tuttu paikallinen motoyrittäjä. Monissa pienissä, haastavissa tai järeydeltään alhaisissa leimikoissa saattaa korjuupalvelu olla ainut vaihtoehto puukaupalle, kun leimikko ei jostain syystä kiinnosta ketään muuta ostajaa. Sellaisetkin puunkäyttäjät, jotka eivät osta itse pystyleimikoita, voivat saada korjuupalvelun ja valtakirjakaupan kautta puuta. Edunvalvontaa on siten myös se, että kilpaillessaan leimikoista korjuupalvelu parantaa alueellisten puumarkkinoiden toimintaa ja siten nostaa puun hintatasoa.