Hoidettu taimikko tuottaa 5000 e/ha enemmän

- Vaikka taimikonhoito aiheuttaa kustannuksia kiertoajan alkuvaiheessa, siihen kannattaa panostaa, koska se johtaa koko kiertoajan tarkastelussa parempaan kannattavuuteen, summaa MTK:n metsäasiantuntija Lea Jylhä.

Taimikonhoidon kustannukset ovat noin puolet viljelyyn perustuvan uudistamisketjun kustannuksista: 
- Varhaisperkaus 200-300 e/ha
- Taimikonhoito 350-600 e/ha
- Nuoren metsän kunnostus 400-800 e/ha
Kustannukset riippuvat lähinnä poistettavan puuston läpimitasta ja tiheydestä. Taimikonhoidon kustannukset nousevat varhaisperkausvaiheessa 10-15 prosenttia vuodessa ja myöhemmässä taimikonhoidossa 5-10 prosenttia vuodessa jos hoidon lykkää vuodella tai parilla.

ESIMERKKI 1: 
Tuottoa voi laskea eri tavoin, mutta esimerkiksi Hyvän metsänhoidon suosituksissa esitetyn laskelman mukaan ajoissa ja suositusten mukaan hoidettu taimikko tuottaisi tukkipuuta 336 m3 ha kun taas perkaamaton ja myöhässä hoidettu vain 229 m3. Tästä voi keskimääräisellä tukin hinnalla laskea, että eroa on varovaisestikin arvioiden 5 000 €/ha koko metsän kiertoaikana. Laskelmassa oli arvioitu myös puuston nettonykyarvoa viiden vuoden iällä. Hoidetun taimikon arvo oli sen mukaan korkeampi kaikilla käytetyillä laskentokoroilla (1-6%).

ESIMERKKI 2: 
Toinen esimerkki on eteläsuomalaiselta tuoreen kankaan uudistusalalta, jolle istutettiin 1800 kuusentainta hehtaarille. Metsikön kehitys ennustettiin neljällä eri taimikonhoitokäsittelyllä, joissa perkauksen ajankohta sekä harvennusten määrä ja ajoitukset vaihtelivat. Vaihtoehdossa, jossa varhaisperkauksesta ja harvennuksesta oli huolehdittu, ensiharvennuksessa korjattavan puuston läpimitta oli 15 cm, hoitamattomassa se oli alle 12 cm. Hoidetussa metsässä tukkipuuntuotos oli jopa 37% suurempi kuin hoitamattomassa. Myös päätehakkuun ajankohta aikaistui kolmella vuodella.

Tarvetta taimikonhoitoon? Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi: me arvioimme taimikoiden hoitotarpeen ja meillä on käytössä myös osaavat ja paikalliset luottometsurit ympäri toimialuettamme. SIIRRY SUORAAN TILAAMAAN >>