Puukauppavuosi näyttää hyvältä Pohjois-Suomessa

kainuu

Puukauppaa suunnitellessa on hyvä tiedostaa onnistumisen reseptit. Yksittäisissä onnistuneissa puukaupoissa merkittävinä tekijöinä on puusta saatu hinta sekä hyväksi koettu palvelun laatu. Markkinoihin voi itse vaikuttaa puukaupan ajoittamisella ja palvelussa voi turvautua metsänomistajalähtöiseen asiantuntijapalveluun. Metsänomistajalähtöisyydellä on suuri merkitys, kun tavoitellaan metsänomistajan tavoitteiden mukaista onnistunutta puukauppaa. Metsänomistajille, jotka tavoittelevat monimuotoisuuden lisäämistä, pitää muodostaa läpinäkyvä seurattava markkina puukaupankin yhteydessä.

Puukauppa Pohjois-Suomessa 2023

Metsänomistajat myivät Lapissa vuonna 2023 puuta noin 1,7 miljoonaa kuutiometriä, joka oli edellisvuotta noin 300 000 kuutiota enemmän. Pohjois-Pohjanmaalla päädyttiin vajaaseen kolmeen miljoonaan kuutiometriin, kun edellisvuonna puuta myytiin noin 3,4 miljoonaa kuutiota. Kainuussa syksyn loppukiri puukaupassa nosti myynnit 1,8 miljoonaan kuutiometriin, kun edellisvuonna myytiin 100 000 kuutiota vähemmän.

Puukauppavuosi 2024 näyttää hyvältä

Pohjoisen metsänomistajat ovat tyytyväisiä metsä- ja sahateollisuuden uusiin investointeihin. Pohjois-Suomen puusta kilpailu on lisääntymässä mm. investointien päästessä täyteen vauhtiin vuoden 2024 aikana. Puukauppa on jo alkanut aktivoitumaan alkuvuodesta, koska kaikille puutavaralajeille on kysyntää ja keskihintataso on parantunut. Myös energiapuun hyvä kysyntä jatkuu tänä vuonna, joka mahdollistaa mm. harvennusrästien hoitamisen kasvukuntoon.

Kevät lämmittää puukaupan

Puunostajien suurin kysyntä kohdistuu perinteisesti kevään ja kesän hakkuukohteisiin, jotka voidaan korjata ja kuljettaa kesäkelpoisen tien kautta. Metsänomistajien kannattaa ennakoida tällaisten kohteiden myynti jo hankikeleille, jotta hinta-ajoitus ”osuu lankulle”. Metsänomistajalähtöisen puukaupan ajoittaminen, puukaupan kilpailuttaminen ja tarjousten vertaileminen sekä puukauppasopimusten sisällön valvominen avaavat metsänomistajille onnistuneimman puukauppatilin tänäkin vuonna.  Puunostajat ovat myös aktivoituneet tarjoamaan erilaisia kampanjoita metsänomistajille kuten bonuksia, takuuhintoja yms.  Näissä kannattaa muistaa, että niiden tarkoitus on yksinkertaisesti palvella vain yhtiöiden omia etuja, ei lähtökohtaisesti metsänomistajan etuja.

Luonnon monimuotoisuuden tiekartta valmistui – Tiekartan toimeenpanossa metsänomistajat keskiössä

Tuottajalähtöinen (MTK ja SLC) luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin 1.2.2024. Tiekartta osoittaa suuntaa maa- ja metsätalouden kehitykselle muuttuvassa toimintaympäristössä. Se koostuu tutkimustiedosta sekä siihen perustuvista järjestöjen tavoitteista ja toimenpiteistä. Metsänomistajille se tarjoaa keinoja puuntuotannon yhteydessä toteutettaville monimuotoisuutta lisääville toimille. Puuntuotannon metsissä luonnonhoitotoimilla voidaan merkittävästi vaikuttaa metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin tulevan 30 vuoden kuluessa: lehtipuuston määrää voidaan lisätä tuntuvasti, kuolleen puun tilavuutta voidaan kasvattaa ja säästöpuiden lukumäärä voidaan kaksinkertaistaa nykytasosta. Metsien lisäsuojelu on tehokkain, joskin samalla kallein keino lisätä metsien monimuotoisuutta edistäviä rakennepiirteitä. Tiekartan toimeenpanon onnistumisessa ratkaisevana tekijänä on luontoarvomarkkinoiden muodostuminen, jossa metsänomistajat ovatkin keskeisessä ominaisuudessa tuottaen luontopalveluita korvausta vastaan.   

Seppo Miettunen, kenttäpäällikkö, MTK Metsänomistajat

Ajankohtaista

 1. Hyödynnä jäsenyyden edut – käytä metsäammattilaista puukaupassa apuna

  Hyödynnä jäsenyyden edut – käytä metsäammattilaista puukaupassa apuna

  Kainuu

  Pohjois-Suomessa puun kysyntä ja ostoaktiivisuus on vahvistumassa kevättä kohden. Puun hinnat ovat nousseet ja ostomäärätkin ovat jo kääntymässä normaalia vilkkaammiksi. Nyt on oikea aika alkaa valmistelemaan puukaupan toteuttamista oman Metsänhoitoyhdistyksen kautta.

  Lue lisää
 2. Mikä kannustaa aktiiviseen metsänhoitoon?

  Mikä kannustaa aktiiviseen metsänhoitoon?

  Kainuu

  Metsänomistajilta vaaditaan yhä enemmän ilmasto- ja monimuotoisuustekoja, mutta myös satsausta aktiiviseen metsänhoitoon. Metsän on riitettävä moneen. Mikä kannustaisi metsänomistajia niihin tekoihin, joilla Suomi pääsee ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin ja joilla suomalaisia metsäteollisuuden tuotteita myydään maailmalle?

 3. Odotettavissa vilkas puukauppavuosi 2023

  Odotettavissa vilkas puukauppavuosi 2023

  Kainuu

  Vuoden 2023 teollisuuden puun tarpeen ennustetaan olevan huomattavan korkealla tasolla. Venäjän puun tuonnin loppuminen, puun käyttöä lisäävät investoinnit ja energiapuun kysyntä vaativat puun ostajilta varautumista tulevaan myös Pohjois-Suomessa.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset