Päijät-Hämeessä ei hakata ensiharvennuksia liian harvaksi

paijat-hame

Viime talvena kohahdutti Metsäkeskuksen tekemä erillisselvitys korjuujäljestä Keski-Suomessa. Siinä todettiin, että valtaosin ensiharvennukset eivät ole metsälain minimirajojen mukaisia. Myöhemmin tiedotettiin osittain virheellisistä tuloksista: tarkastuksen toimintatavat eivät vastanneet normaalia käytäntöä.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme selvitti alueensa tilannetta korjuujäljen osalta teettämällä aiheesta metsätalousinsinöörin tutkinnon opinnäytetyön. Opinnäytetyön tekijä Sari Itäniemi-Korhonen mittasi kesäharjoittelijoiden kanssa 34 ensiharvennuskohdetta. Metsäkeskuksen koulutuksella varmistettiin tehtyjen mittausten vertailukelpoisuus valtakunnan tuloksiin. Mittauksia tehtiin kaikissa kunnissa ja eri toimijoiden hakkuilta Metsäkeskuksen tarkastusohjetta noudattaen.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että ensiharvennukset on toteutettu lain mukaisesti. Metsänhoidon suositusten mukaisesta kokonaisarvioinnista jäädään useimmiten liian leveiden ajourien vuoksi.

Usein liian leveät ajourat aiheuttavat jäävän puuston tiheyteen liian suuren aleneman, mutta Päijät-Hämeessä riittävä kasvatettavien puiden runkoluku on varmistettu hakkuissa, eikä liian harvaksi ole hakattu.

Ajouravälin keskiarvo oli 20 metriä (tavoite 19 m tai enemmän), maastovaurioiden osuus keskimäärin 1,6 % (tavoite enintään 5 %) ja puustovaurioiden osuus keskimäärin 2,3 % (tavoite enintään 5 %).

Syyskuussa ilmestyvässä lehdessämme on laajempi selvitys korjuujälkitutkimuksen tuloksista.

Ajankohtaista

 1. Korjuupalvelu hakee harjoittelijaa

  Korjuupalvelu hakee harjoittelijaa

  Päijät-Häme

  Lue lisää
 2. Puun hinta Päijät-Hämeessä elokuussa 2023

  Puun hinta Päijät-Hämeessä elokuussa 2023

  Päijät-Häme

  Puun hintatietoja Päijät-Hämeessä elokuussa, sekä Metsäteollisuus ry:n keräämiä keskihintoja Etelä-Suomen alueella.

 3. Heinolassa tarkasteltiin metsien ilmastokestävyyttä metsäkävelyllä

  Heinolassa tarkasteltiin metsien ilmastokestävyyttä metsäkävelyllä

  Päijät-Häme

  Hämeen ilmastoturva -hanke järjesti metsäkävelyn Heinolan Sataojan luontopolulla lauantaina 26.8. yhteistyössä Heinolan kaupungin kanssa. Kävelyllä tutustuttiin ilmastonmuutoksen metsille aiheuttamiin riskeihin sekä keskusteltiin erilaisista metsänkäsittelytavoista ja niiden vaikutuksista metsien terveyteen ja metsämaisemaan.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset