Mhy Päijät-Hämeen toimintavuosi 2023

paijat-hame

Vuosi 2023 oli menestysvuosi päijäthämäläisen metsänomistajan kannalta. Metsänomistajien saamat nettotulot metsähehtaaria kohden nousivat ennätyksellisesti pitkälti yli 300 euron hehtaarille. Tähän vaikutti erityisesti puun hintojen selvä nousu. Puun tuontia ei Venäjältä ollut ja sekä metsäteollisuus että energialaitokset ostivat nyt vahvasti kotimaista puuta. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 nousivat eniten kuitu- ja energiapuun hinnat.

Metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakaupoissa ensiharvennuskuitujen hinnat nousivat yli 50 %, harvennuskuidut yli 40 % ja päätehakkuissa hintojen nousu oli lähes 40 %. Havutukkien hintojen nousu oli maltillisempaa, mutta keskihinnat nousivat niissäkin hakkuutavasta ja puulajista riippuen 7–17 %. Koívutukin hinta nousi vahvasti, hakkuutavasta riippuen 28–38 %.

Metsänhoitoyhdistyksen tekemien puunmyyntisuunnitelmien puumäärä jäi hieman edellisvuotta alhaisemmaksi, vaikka leimikoiden määrä kasvoikin. Leimikoiden painottuessa harvennuksiin jäi niistä kertyvä keskimääräinen puumäärä aikaisempaa alhaisemmaksi ja siten puukaupan keskikoko pieneni. Ilahduttavaa oli, että MHY:n valtakirjakaupan osuus puunmyyntisuunnitelmista kasvoi 78 prosenttiin.

Alueen metsänomistajat ovat koko 2000-luvun huomioineet myös metsien suojelun. Vuonna 2023 ympäristötukia hyödynnettiin 1,2 miljoonan edestä. Ympäristötukien kautta jo noin 2500 hehtaaria päijäthämäläisiä metsiä on suojeltu. 

Toimintajärjestelmän muutokset ja toimihenkilöiden eläköitöitymiset toivat haasteita, mutta eri osa-aluieden tulostavoitteita saavutettiin hyvin. Korjuupalvelulle vuosi oli ennätyksellinen, ja muun muassa metsänhoito- ja asiantuntijapalveluiden tavoitteet saavutettiin. Kestävän metsätalouden kemera-tukien käyttö lähes tuplaantui edellisvuodesta.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen liikevaihto oli vuonna 2023 lähes 9,8 miljoonaa euroa ja tulos reilu 300 000 euroa.

Ajankohtaista

 1. Uudistetut PEFC-kriteerit tutuksi: Monimuotoisuutta elävillä ja kuolleilla säästöpuilla

  Uudistetut PEFC-kriteerit tutuksi: Monimuotoisuutta elävillä ja kuolleilla säästöpuilla

  Päijät-Häme

  Lue lisää
 2. Hoidetusta taimikosta rekkalastillinen enemmän tukkia

  Hoidetusta taimikosta rekkalastillinen enemmän tukkia

  Päijät-Häme

  Muhkea tukkitili edellyttää, että taimikon varhaishoito on tehty ajoissa, sillä taimikonhoidon laiminlyöntiä ei voi korvata myöhemmin.

 3. Uudistetut PEFC-vaatimukset tutuksi: Sekapuustot tuovat elinvoimaa ja eliöitä

  Uudistetut PEFC-vaatimukset tutuksi: Sekapuustot tuovat elinvoimaa ja eliöitä

  Päijät-Häme

  Sekapuustoisuus eli useiden puulajien kasvattaminen rinnakkain lisää metsän elonkirjoa kun laji- ja yksilömäärät nousevat.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset