Metkan asetus hyväksytty

koillismaa

Metsätalouden kannustejärjestelmän, metkan, tukitasot ja tarkemmat tukiehdot on nyt vahvistettu. Valtioneuvosto päätti, että asetus ja laki uudesta metsätalouden kannustejärjestelmästä tulevat voimaan vuoden 2024 alussa.Taimikon ja nuoren metsän hoitoon voi saada tukea 200 euroa hehtaarilta ensi vuodesta lähtien. Hoitotyön jälkeen havupuumetsikön keskipituuden pitää olla vähintään 0,7 metriä ja enintään 12 metriä. Lehtipuumetsikön keskipituus saa puolestaan olla enintään 15 metriä. Tuen määrä on sama riippumatta siitä, hoidetaanko nuorta tai varttuneempaa taimikkoa. Jos hoitotyön yhteydessä kerätään pienpuuta, nousee tuki 300 euroon hehtaarilta. Taimikon ja nuoren metsän hoitotyön pinta-alan täytyy olla vähintään hehtaarin kokoinen. Kuvion minimikoko on 0,1 hehtaaria. Tukea voi saada uudestaan, kun on kulunut viisi vuotta aiemmin kemera- tai metka-tuella tehdystä hoitotyöstä.  

Terveyslannoitukseen ja kulotuksiin tukea pinta-alan mukaan

Terveyslannoituksen tukea maksetaan jatkossa lannoitetun pinta-alan mukaan. Turvemaiden tuhkalannoituksissa tuen määrä on 270 euroa hehtaarilta ja boorilannoituksissa 155 euroa hehtaarilta.  Ensi vuonna metsänomistajat voivat hakea tukea myös kulotukseen. Kun kulotusala on alle neljä hehtaaria, voi tukea saada 2000 euroa hehtaarilta. Kulotustuki on 1 500 euroa hehtaarilla, kun kulotusala on vähintään neljä hehtaaria. Kulotusalueelle pitää jättää vähintään 20 kuutiometriä säästöpuita. Säästöpuiden polttamisesta aiheutuva tulonmenetys korvataan enintään 50 kuutiometriin saakka.  

Yksityistien perusparannuksen tuki nousee 70 prosenttiin

Yksityistien perusparannuksen tuen määrä on yhteishankkeissa ja yhteismetsien toteuttamissa hankkeissa 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yhden maanomistajan kiinteistöllä toteutettavan yksityistien perusparannuksen tuki on 6 000 euroa kilometriä kohden. Uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia, keskisessä Suomessa 40 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 50 prosenttia kustannuksista. Jos tiehankkeiden yhteydessä rakennetaan tai korjataan silta, voi tukeen saada korotusta. Uutta on, että tien kantavuus mitataan pudotuspainomittausmenetelmällä perusparannuksen valmistuttua tai uudelta rakennetulta tieltä, ja tien pitää olla riittävän kantava. 

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen on mahdollista saada tukea 60–80 prosenttia suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Suunnitelmassa olevien vesiensuojeluratkaisujen toteuttamiseen voi saada sataprosenttisen tuen ja piennarteiden tekemiseen 1,35 euron tuen metriä kohden.  

Lahopuun jättämiseen lisää kannusteita

Ympäristötuen ehdot ovat pääosin samat kuin aiemminkin. Uutta on lahopuusta maksettava kannustinkorvaus. Mitä enemmän kuollutta puuta ympäristötukialueella on, sitä suurempi on korvaus. Kannustinkorvaus on kuitenkin enintään 20 prosenttia ympäristötuesta. Kuollutta puuta pitää olla kannustinkorvaukseen laskettavalla kuviolla vähintään 10 kuutiometriä ja 20 kuutiometriä hehtaaria kohden. Esimerkiksi 1,5 hehtaarin kuviolla pitää olla 30 kuutiometriä ja 0,2 hehtaarin kuviolla 10 kuutiometriä lahopuuta.  

Metsänomistajat voivat hakea tukea myös erilaisiin luonnonhoitotöihin, kuten lähteiden tai purojen kunnostukseen. Tuki kattaa kaikki luonnonhoitotöistä tulevat suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset sekä erilaiset lupamaksut. 

Ajankohtaista

 1. Toimihenkilöiden vuosilomat 2024

  Koillismaa

  Lue lisää
 2. Tarjolla metsäsuunnittelijan vakituinen työ

  Koillismaa

 3. Hieno uutinen Kainuusta!

  Koillismaa

2024 © Metsänhoitoyhdistykset