Hakkuunäytös: tutustu puunkorjuun vaikutuksiin koealoilla

11.09.2018 -
14:00 - 18:00
Saarijärvi

Hakkuunäytös: tutustu puunkorjuun vaikutuksiin eri koealoilla
Ti 11.9. klo 14-18 Saarijärvi (Kolkanlahti, Sorvaajantie)

Vuonna 2004 useat toimijat perustivat yhteistyössä Saarijärvelle nuoren metsän puunkorjuun vaihtoehtoja esittelevän maastokohteen. Kohde oli tuolloin 25-vuotias hoitamaton viljelymännikkö.

Keväällä 2004 perustettiin koealat, jotka käsiteltiin eri tavalla:
Koealat 1-2: ennakkoraivaus miestyönä ja koneellinen energiapuunkorjuu (karsimaton kokopuu), tulot +117 e/ha
Koeala 3: koneellinen energiapuunkorjuu ilman ennakkoraivausta (karsimaton kokopuu), tulot +264 e/ha
Koelala 4: ennakkoraivaus miestyönä ja koneellinen ainespuunkorjuu (kuituosuus karsituksi energiapuuksi), tulot +168 e/ha
Koeala 5: koneellinen ainespuunkorjuu ilman ennakkoraivausta, tulot +119 e/ha
Koeala 6: ei käsittelyä


Tilanne kesäkuussa 2018, kun käsittelystä on kulunut 14 vuotta.

Syksyllä 2018 koealat harvennetaan ja lasketaan uudet tulokset. Ne ovat jo nähtävillä 11.9. pidettävässä hakkuunäytöksessä, jossa koealojen harvennus jatkuu.
Näytöksen näillä esittelykoealoilla järjestää Mhy Keski-Suomi yhteistyössä Metsäkeskuksen Sykettä Keski-Suomen metsiin -hankkeen kanssa.
Tutustu vuoden 2004 käsittelytuloksiin tarkemmin: /sites/default/files/keski-suomi/hakkuunaytos_2004tulos.pdf 

* Kaikilla koealoilla metsäkuljetuksen ovat suorittaneet Poken luonnonvara-alan opiskelijat
* Kustannukset on laskettu kevään 2004 energia- ja kuitupuun hinnoilla.
* Korjuu on tehty talvella, jolloin alispuuston haittaava vaikutus on vähäisin eikä juurivaurioita pääse syntymään.

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestää Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke yhdessä Mhy Keski-Suomen kanssa. Kohteella kahvitarjoilu.
 

Tämän tapahtuman järjestää

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi

Sivulantie 11, 43100 SAARIJÄRVI
Puhelin Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi. Tilaa 24/7 myyntisivultamme: www.mhyks.fi
toimisto.keski-suomi@mhy.fi