Hakkuunäytös: tutustu puunkorjuun vaikutuksiin koealoilla

11.09.2018 -
14:00 - 18:00
Saarijärvi

Hakkuunäytös: tutustu puunkorjuun vaikutuksiin eri koealoilla
Saarijärvi ti 11.9. klo 14-18

Vuonna 2004 useat toimijat perustivat yhteistyössä Saarijärvelle nuoren metsän puunkorjuun vaihtoehtoja esittelevän maastokohteen. Kohde oli tuolloin 25-vuotias hoitamaton viljelymännikkö.

Keväällä 2004 perustettiin koealat, jotka käsiteltiin eri tavalla:
Koealat 1-2: ennakkoraivaus miestyönä ja koneellinen energiapuunkorjuu (karsimaton kokopuu), tulot +117 e/ha
Koeala 3: koneellinen energiapuunkorjuu ilman ennakkoraivausta (karsimaton kokopuu), tulot +264 e/ha
Koelala 4: ennakkoraivaus miestyönä ja koneellinen ainespuunkorjuu (kuituosuus karsituksi energiapuuksi), tulot +168 e/ha
Koeala 5: koneellinen ainespuunkorjuu ilman ennakkoraivausta, tulot +119 e/ha
Koeala 6: ei käsittelyä

Syksyllä 2018 koealat harvennetaan ja lasketaan uudet tulokset. Ne ovat jo nähtävillä 11.9. pidettävässä hakkuunäytöksessä, jossa koealojen harvennus jatkuu.
Näytöksen näillä esittelykoealoilla järjestää Mhy Keski-Suomi yhteistyössä Metsäkeskuksen Sykettä Keski-Suomen metsiin -hankkeen kanssa.
Tutustu vuoden 2004 käsittelytuloksiin tarkemmin: /sites/default/files/keski-suomi/hakkuunaytos_2004tulos.pdf 

* Kaikilla koealoilla metsäkuljetuksen ovat suorittaneet Poken luonnonvara-alan opiskelijat
* Kustannukset on laskettu kevään 2004 energia- ja kuitupuun hinnoilla.
* Korjuu on tehty talvella, jolloin alispuuston haittaava vaikutus on vähäisin eikä juurivaurioita pääse syntymään.

Tämän tapahtuman järjestää

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi

Sivulantie 11, 43100 SAARIJÄRVI
Puhelin 0400 549 236. Tilaa 24/7 myyntisivultamme: www.mhyks.fi
toimisto.keski-suomi@mhy.fi