Puunkorjuupalvelu

Puunkorjuupalvelu

Puunkorjuupalvelu on varteenotettava vaihtoehto. Kokeile metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelua. Näin saat yhden tarjouksen lisää puukauppaasi. Korjuupalvelu on perinteisten pystykaupan ja hankintakaupan vaihtoehto. Puut myydään hankintakauppana metsänomistajan lukuun ja me huolehdimme puunkorjuusta ja puutavaran välityksestä ostajille. Puunkorjuupalvelun kautta saat hyödynnettyä energiapuukohteet ja pienet leimikot, jotka eivät muutoin kelpaisi ostajille. Tulonsaantimahdollisuudet paranevat, kun puuta välitetään ostajille isoissa erissä, erikoispuutavaralajit hyödynnetään ja tukkirunkojen katkonta optimoidaan. Metsänhoitoyhdistyksen omat luottourakoitsijat hoitavat korjuutyön.

Kysy lisää tästä palvelusta

Valitse tai hae oma metsänhoitoyhdistyksesi.
 
Hakuusi sopivat metsänhoitoyhdistykset:

Puunkorjuupalvelu

Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on metsureita vaativien kohteiden hakkuita varten. Voimme ottaa korjuupalveluun myös sellaisia nuorten metsien hakkuita, joita ei voida korjata koneellisesti.

Korjuupalvelun kautta myydyn puun myyntitulo on verotuksessa hankintakauppatuloa. Metsävähennys tehdään korjuupalvelun tekemissä hankintakaupoissa koko puunmyyntitulosta. Vasta tämän jälkeen vähennetään korjuukulut. Pystyt näin hyödyntämään metsävähennyksen parhaalla mahdollisella tavalla.

Eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta korjuupalvelun avulla

Eri-ikäisrakenteisena kasvatettaessa metsä säilyy pääosin peitteisenä. Eri-ikäisrakenteisessa metsässä on eri kehitysvaiheessa olevia puita, sekä nuoria taimia että vanhoja puita. Latvusto ei jakaudu selviin jaksoihin vaan metsästä muodostuu jatkumo eri ikäisistä ja eri kokoisista puista. Metsän uudistaminen perustuu yleensä luontaisesti syntyneeseen alikasvokseen, joten uudistamiskuluja ei juurikaan synny tai ne ovat vähäisiä. Myös taimikonhoidon tarve on vähäisempi, vaikka toisinaan esimerkiksi pienaukoissa tarvitaan heinäntorjuntaa jolla turvataan taimien kehitys.

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa tähtädään siihen, että hakkuissa voidaan korjata mahdollisimman paljon tukkipuuta. Hakkuut tähtäävät siihen, että ne edistävät taimettumista ja olemassaolevan alikasvoksen kehittymistä. Eri-ikäisrakenteisen metsän hoidossa joudutaan ratkaisemaan mm. kuinka suuriksi yksittäisten puiden annetaan varttua ennen metsän harventamista, kuinka suuri on pysyvien säästöpuiden määrä, mikä on hakkuiden välisen ajan pituus sekä hakkuussa jäävän puuston tiheys ja rakenne. Puunkorjuu eri-ikäisrakenteisessa metsässä on vaativampaa, koska suurikokoisia puita korjataan muun puuston joukosta. Vaativampi työn toteutus nostaa jonkin verran korjuun kustannuksia ja alentaa metsänomistajalle puusta maksettavaa hintaa.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu toteuttaa hakkuut toiveittesi mukaisesti. Keskustele ensin oman metsäneuvojasi kanssa, kannattaako harkitsemallasi kohteella toteuttaa eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta.

 


Tee tilaus tai kysy lisää metsänhoitoyhdistykseltä