Liity postituslistallemme

Tilaa valitsemasi yhdistyksen tai pääkaupunkiseudun palvelutoimiston uutiset sähköpostiisi. Voit erota listalta milloin vain.
Antamalla puhelinnumeron saat ajoittain uutisia myös tekstiviestitse.
Taimikonhoito

Taimikonhoito

Taimikonhoito

Hoidamme taimikkosi kuntoon

Taimikko vaatii alkuvaiheessa paljon hoitoa. Kannattaa seurata, etteivät heinät ja nopeasti kasvava vesakko tukahduta taimia alleen. Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on ammattitaitoisia metsureita, jotka raivaavat ja harventavat taimikkosi kasvukuntoon. Jos teet taimikonhoitotyön itse, neuvomme sinua, miten valitset kasvamaan jätettävät puut. Opastamme tarvittaessa raivaussahan käytössä.

Taimikonhoidon kustannukset ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Metsänhoitoyhdistyksen taimikonhoitopalveluun kuuluu:

  • Taimikonhoitosuunnitelman laatiminen
  • Kustannusarvio
  • Tukien hakeminen
  • Neuvonta ja työnopastus, kun teet taimikonhoidon itse
  • Taimikonhoito metsurityönä
  • Nuoren metsän harvennus metsurityönä tai koneellisesti

Tietoa taimikonhoidosta

Taimikon varhaishoito

Nuoren taimikon uhkia ovat heinät, lehtipuuvesakko ja pensaat. Hirvieläimet, myyrät ja sienitauditkin voivat pysäyttää pienten taimien kasvun. Seuraa taimikkosi kehitystä. Varsinkin rehevillä mailla voidaan tarvita mekaanista tai kemiallista heinäntorjuntaa. Kasvutilasta kilpailevaa kasvillisuutta voidaan kaataa raivausveitsellä, polkemalla tai muuten mekaanisesti. Vaikeimmissa paikoissa kuten entisillä peltomailla voidaan tarvita kemiallista heinäntorjuntaa. Tarkasta alle metrinen taimikko vuosittain. Luontaisesti uudistettava alue kannattaa tarkistaa viimeistään kolmantena vuonna maanmuokkauksesta lukien. Taimikon varhaishoito on metsänomistajan lakisääteinen velvollisuus. Taimikon varhaishoitoon ei ole saatavilla valtion tukia.

Perkauksessa poistetaan taimien ympäriltä niiden kasvua haittaava, vesasyntyinen lehtipuusto. Jos jätät lehtipuita havupuutaimikkoon, niiden pitäisi olla ainakin metrin havupuita lyhyempiä. Perkauksessa ei vielä harvenneta kasvatettavan puulajin taimia.

Taimikon harvennus

Varsinaisessa taimikonhoidossa harvennetaan liian tiheässä kasvavaa taimikkoa ja poistetaan huonolaatuiset puut. Harvennusta tarvitaan yleensä, kun pisimmät kasvatettavat puut ovat 3-8 metrin pituisia. Pohjois-Suomessa harvennetaan lyhyempiäkin taimikoita. Oikea aika riippuu puulajista, kasvupaikasta ja taimikon tiheydestä. Taimikonhoidolla varmistetaan, että ensimmäiset harvennushakkuut ovat kannattavia.

Nuoren metsän harvennus

Metsän ensimmäinen harvennushakkuu tehdään yleensä, kun puut ovat 11­-17 metrin pituisia. Männiköt harvennetaan yleensä lyhyempinä kuin kuusikot tai koivikot. Jos taimikko on aikanaan harvennettu riittävän harvaksi ja oikeaan aikaan, ensimmäisestä harvennuksesta kertyy jo puunmyyntituloja. Hoitamattoman metsän harvennus voi olla kannattamatonta, mutta silloinkin panostus nuoreen metsään on sijoitus tulevaisuuteen. Joissakin tapauksissa ensimmäiseen harvennukseen saa valtion tukea. Nuoren metsän harvennuksessa saadaan myytävää puuta. Yleensä ensimmäisen hakkuun puut myydään kuitupuuksi tai energiapuuksi.

Tervetuloa Metsänhoitoyhdistysten sivustolle

Valitse tai hae oma metsänhoitoyhdistyksesi.
 
Hakuusi sopivat metsänhoitoyhdistykset: