Puun hinta

Puun hinta

Puutavaralajien hintakehitys

Puukaupan hintatiedot puutavaralajeittain ja alueittain löytyvät MTK:n jäsenverkko Repusta. Pääset katsomaan tarkkoja puukaupparaportteja kirjautumalla sisään metsänhoitoyhdistyksen jäsenkortissa olevalla omalla  jäsennumerollasi tästä linkistä.

Kysy lisää tästä palvelusta

Valitse tai hae oma metsänhoitoyhdistyksesi.
 
Hakuusi sopivat metsänhoitoyhdistykset:

Puun hinta

Puumarkkinakatsaus 4/2017                                                                                                                         

PTT povaa suotuisaa metsäsuhdannetta - puun kysynnässä on yhä kasvutarvetta

Pellervon taloustutkimus PTT julkaisi perinteisen metsäsektorin suhdanne-ennusteensa vuosille 2017 ja 2018. Sellua, kartonkia ja sahatavaraa viedään Suomesta kuluvana vuonna enemmän kuin koskaan. Kapasiteetin kasvu lisää sellun ja kartongin vientiä. Paperin tuotanto ja vienti sen sijaan edelleen vähenee.

Puutuotteiden tarve rakentamisessa kasvaa niin kotimaassa kuin päävientimarkkina-alueella Euroopassa. PTT arvioi, että Kiinan merkitys sahateollisuudelle nousee entisestään. Käyntiasteiden nousun ohella sahateollisuuden kannattavuutta tukee sahatavaran vientihinnan laskun taittuminen.

Raakapuun käyttö lisääntyy metsäteollisuuden investointien ja erityisesti kuusisahatavaran tuotannon kasvun myötä. Käyttö jää vielä alle 2000-luvun puolenvälin huippuvuosien, mutta nousee jo yli 70 miljoonan kuutiometrin. Tuontipuun osuus on reilussa vuosikymmenessä putoamassa lähes neljänneksestä alle kymmenykseen. Kotimaassa tullaan näkemään siis ennätysmäisen vilkasta puun korjuuta.

PTT ennustaa, että puukauppa kasvaa tänä vuonna kahdeksan prosenttia ja ensi vuonna edelleen kolmisen prosenttia. Mänty- ja kuusitukin nimelliset vuotuiset keskihinnat nousevat viime vuoden keskihinnasta 2–5 prosentilla. Lisääntyvä kysyntä nostaa mäntykuitupuun keskihintaa vuonna 2017 2–4 prosenttia.  Kantorahatulot nousevat lisääntyneiden hakkuiden ja puun hinnan korotuksen vetäminä ensi vuonna jo yli 1,9 miljardin euron eli lähelle vuoden 2007 yli kahden miljardin ennätystä.

Puukaupassa olisi kysynnän kasvaessa reilusti isompia vaihteita käytettävissä

Puuta on tänä vuonna ollut erittäin hyvin tarjolla, eikä kaikille leimikoille tahdo saada lainkaan tarjouksia, edes katkottuna. Kysyntä on puukaupan pullonkaula numero yksi. Lisäksi koivukuidun tuonti hidastaa merkittävästi kotimaisen puukaupan vilkastuttamista. Kotimaisen koivukuidun heikko menekki haittaa sekä ostajia että myyjiä, sillä kaikille puutavaralajeille pitää löytyä osoite.

Puukaupassa ollaan laskevista viikko-ostomääristä huolimatta viime vuotta selvästi edellä. Kesää kohden mentäessä kovan maan leimikoissa paras kysyntä on kuusitukilla. Muilla puutavaralajeilla kysyntä ja tarjonta ovat, koivukuitua lukuun ottamatta, kokonaisuudessaan melko hyvin tasapainossa. Alueelliset erot puun kysynnässä ja tarjonnassa ovat aika isoja, joten puumarkkinatilanne kannattaa aina tarkistaa oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä.

Kuitupuun käyttömäärien kasvaessa puukaupan onnistuminen ratkaistaan kilpailutuksessa ja tukin tarkassa talteenotossa. Metsänhoitoyhdistyksissä nämä asiat osataan ylivoimaisesti parhaiten.

Annan mielelläni lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978


Tee tilaus tai kysy lisää metsänhoitoyhdistykseltä