Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval 2020

Skogsvårdsföreningen ÖsterbottenKandidater i fullmäktigeval 2020

NrLajittele laskevasti Namn Yrke Ort
2 Teir, Niklas Inköpsdirektör Korsholm
3 Vigård, Otto Jord/skogsbrukare Kronoby
4 Anderssén-Wilhelms, Gun Pensionerad lärare Pedersöre
5 Råback, Stefan Verkställande direktör Korsholm
6 Cederström, Tom Jord/skogsbrukare Nykarleby
7 Karp, Folke Jordbrukare Korsholm
8 Snygg, Björn Ingenjör Korsholm
9 Vägar, Patrik Ingenjör Närpes
10 Ingves, Rickard Jordbrukare Kristinestad
11 af Hällström, Bo-Gustav Jordbrukare Kristinestad
12 Syrén, Rolf Jord/skogsbrukare Malax
13 Flinck-Ahlvik, Mariann Församlingsassistent Pedersöre
14 Sten, Hans-Erik Jord/skogsbrukare Pedersöre
15 Slotte, Bernt Arbetsledare Karleby
16 Käldström, Rune elmontör företagare Larsmo
17 Vestling, Susanna Internationell koordinator Korsholm
18 Lindgren-Slotte, Anne Vicehäradshövding och ekonom Vasa
19 Holmback, Johan Jordbrukare Malax
20 Forsbacka, Janne Byggare Nykarleby
21 Snellman, Thomas Jordbrukare/Landsbygdsutvecklare Pedersöre
22 Hertsbacka, Johan Lantbrukare/Ingenjör Närpes
23 Holm, Jonas Jordbrukare Vörå
24 Hagman, Richard Skogsägare o Jordbrukare Nykarleby
25 Beijar, Bengt Pensionär Korsholm
26 Pettersson, Mikael pensionär Vasa
27 Nynäs, Andreas Jord- och skogsbrukare Larsmo
28 Norrbutts, Carl-Erik Skogsägare Kristinestad
29 Korpela, Tina Företagare Korsholm
30 Nordin, Mats Skogsserviceföretagare Närpes
31 Ravals, Jan-Erik Pensionerad banktjänsteman Korsnäs
32 Lassila, Jan-Anders Skogs-Jordbrukare, Sågägare,Värmeföretagare Bäckby
33 Söderman, Tom Gruvdirektör Jakobstad
34 Ranta, Agneta Lärare / pensionär Nykarleby
35 Flinck, Gunilla Byråsekreterare Jakobstad
36 Nedergård, Patrik jord och skogsbrukare/landsbygdssekreterare Korsholm
37 Backström, Ole Pensionär Korsholm
38 Hägg, Kennet Jordbrukare Vörå
39 Hjulfors, Frank Rektor/lärare Pedersöre
40 Öist, Jonas Byggnadsingenjör Korsholm
41 Byggningsbacka, Johan Poatiljon/Skogsbruksingenjör Jakobstad
42 Ekman, Thomas Jord- och skogsbrukare, Disponent Närpes
43 Mara, Bjarne Ekomjölkproducent Korsholm
44 Lithén, Per-Henrik klasslärare Korsholm
45 Andersson, Niklas Mjölk bonde Vörå
46 Hammarberg, Leif Jordbrukare Kristinestad
47 Pott, Sebastian Lantbrukare Nykarleby
48 Englund, Conny Företagare/arbetslivkoordinator Jakobstad
49 Kammonen, Antti Företagare Korsnäs
50 Sulkakoski, Anders Handledare i praktiskt skogsbruk Pedersöre
51 Tarvonen, Kim Agrolog Pedersöre
52 Sjöberg, John Pälsdjursfarmare Vörå
53 Tjäru, Benny Jord och skogsbrukare Karleby
54 Widd, Ulf-Erik Ekonom Vörå
55 Sandbacka, Kristoffer Lärare Kronoby
56 Björkfors, Kenneth Jord/skogsbruksföretagare Kronoby
57 Storm, Christian Jord och skogsbrukare Malax
58 Back, Fredrik Jordbrukare/Skogsbrukare Vörå
59 Holmlund-Norren, Christel Lärare, projektplanerare Korsholm
60 Häggman, Marcus Skogsbonde/skogsmaskinförare Pedersöres
61 Stig, Simons Jordbrukare Närpes
62 Byskata, Mårten Erik Företagare/Skogsbrukare Kronoby
63 Aartamo, Stefan Rafael Vilhelm Sjökapten Pedersöre
64 Östergård, Raimo Jordbrukare Kristinestad
65 Sax, Stefan Elmontör Närpes
66 Hagberg, Fredrik Jordbrukare Korsholm
67 Damsten, Ulf Skogshuggare, husbyggare. Malax
68 Flén, Robert Skogsbruksingenjör Nykarleby
69 Granfors, Kjell Jordbrukare Vörå

Skogsvårdsföreningens fullmäktigeval 4-25.11.2020

Kandidatförteckningen klar

Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval ordnas i höst. Kandidatförteckningen inför valet är nu klar.
68 medlemmar kandiderar i valet. Kandidaternas medelålder är 51 år. Den yngsta kandidaten är 28 år och äldsta 73. Av kandidaterna är 46 sådana som inte i dagsläget är involverade i skogsvårdsföreningens förvaltning.
I Skogsvårdsföreningen Österbottens fullmäktige finns 39 platser och 10 suppleantplatser. Valet genomförs som majorietsval. Röstningstiden börjar 4 november och avslutas 25 november. För första gången kan man nu också rösta elektroniskt. Valmaterialet skickas ut till medlemmarna i början av november och valresultatet beräknas vara klart sent fredagen 4 december.

Kandidatförteckningen publiceras 12 oktober klockan 12.00

Valbestyrelsen:
Till medlemmar i valbestyrelsen har vid fullmäktiges sammanträde valts: Bjarne Mara, Rune Käldström och Benny Tjäru.