Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval 2020

Skogsvårdsföreningen ÖsterbottenValresultat

Kandidatens namn Yrke Ort RösterLajittele nousevasti Vald / suppleant
Holmback, Johan Jordbrukare Malax 203 Vald
Ravals, Jan-Erik Pensionerad banktjänsteman Korsnäs 188 Vald
Nordin, Mats Skogsserviceföretagare Närpes 176 Vald
af Hällström, Bo-Gustav Jordbrukare Kristinestad 158 Vald
Granfors, Kjell Jordbrukare Vörå 136 Vald
Storm, Christian Jord och skogsbrukare Malax 135 Vald
Tjäru, Benny Jord och skogsbrukare Karleby 129 Vald
Flén, Robert Skogsbruksingenjör Nykarleby 124 Vald
Björkfors, Kenneth Jord/skogsbruksföretagare Kronoby 121 Vald
Sax, Stefan Elmontör Närpes 118 Vald
Backström, Ole Pensionär Korsholm 118 Vald
Käldström, Rune elmontör företagare Larsmo 107 Vald
Lassila, Jan-Anders Skogs-Jordbrukare, Sågägare,Värmeföretagare Bäckby 105 Vald
Nedergård, Patrik jord och skogsbrukare/landsbygdssekreterare Korsholm 104 Vald
Sten, Hans-Erik Jord/skogsbrukare Pedersöre 94 Vald
Hagman, Richard Skogsägare o Jordbrukare Nykarleby 88 Vald
Kammonen, Antti Företagare Korsnäs 85 Vald
Hertsbacka, Johan Lantbrukare/Ingenjör Närpes 85 Vald
Ingves, Rickard Jordbrukare Kristinestad 84 Vald
Hagberg, Fredrik Jordbrukare Korsholm 83 Vald
Ekman, Thomas Jord- och skogsbrukare, Disponent Närpes 79 Vald
Holmlund-Norren, Christel Lärare, projektplanerare Korsholm 79 Vald
Mara, Bjarne Ekomjölkproducent Korsholm 76 Vald
Råback, Stefan Verkställande direktör Korsholm 75 Vald
Norrbutts, Carl-Erik Skogsägare Kristinestad 73 Vald
Byskata, Mårten Erik Företagare/Skogsbrukare Kronoby 73 Vald
Vägar, Patrik Ingenjör Närpes 70 Vald
Stig, Simons Jordbrukare Närpes 70 Vald
Slotte, Bernt Arbetsledare Karleby 67 Vald
Syrén, Rolf Jord/skogsbrukare Malax 65 Vald
Widd, Ulf-Erik Ekonom Vörå 65 Vald
Englund, Conny Företagare/arbetslivkoordinator Jakobstad 65 Vald
Sandbacka, Kristoffer Lärare Kronoby 63 Vald
Snellman, Thomas Jordbrukare/Landsbygdsutvecklare Pedersöre 62 Vald
Hägg, Kennet Jordbrukare Vörå 62 Vald
Tarvonen, Kim Agrolog Pedersöre 59 Vald
Lindgren-Slotte, Anne Vicehäradshövding och ekonom Vasa 58 Vald
Beijar, Bengt Pensionär Korsholm 57 Vald
Hammarberg, Leif Jordbrukare Kristinestad 54 Vald
Nynäs, Andreas Jord- och skogsbrukare Larsmo 49 Suppleant
Back, Fredrik Jordbrukare/Skogsbrukare Vörå 48 Suppleant
Holm, Jonas Jordbrukare Vörå 46 Suppleant
Östergård, Raimo Jordbrukare Kristinestad 46 Suppleant
Anderssén-Wilhelms, Gun Pensionerad lärare Pedersöre 45 Suppleant
Snygg, Björn Ingenjör Korsholm 43 Suppleant
Cederström, Tom Jord/skogsbrukare Nykarleby 41 Suppleant
Öist, Jonas Byggnadsingenjör Korsholm 40 Suppleant
Karp, Folke Jordbrukare Korsholm 38 Suppleant
Teir, Niklas Inköpsdirektör Korsholm 37 Suppleant
Kandidatens namn Yrke Ort Vald / suppleant
Korpela, Tina Företagare Korsholm
Vigård, Otto Jord/skogsbrukare Kronoby
Häggman, Marcus Skogsbonde/skogsmaskinförare Pedersöres
Lithén, Per-Henrik klasslärare Korsholm
Söderman, Tom Gruvdirektör Jakobstad
Flinck-Ahlvik, Mariann Församlingsassistent Pedersöre
Aartamo, Stefan Rafael Vilhelm Sjökapten Pedersöre
Andersson, Niklas Mjölk bonde Vörå
Ranta, Agneta Lärare / pensionär Nykarleby
Vestling, Susanna Internationell koordinator Korsholm
Damsten, Ulf Skogshuggare, husbyggare. Malax
Pott, Sebastian Lantbrukare Nykarleby
Flinck, Gunilla Byråsekreterare Jakobstad
Forsbacka, Janne Byggare Nykarleby
Sulkakoski, Anders Handledare i praktiskt skogsbruk Pedersöre
Hjulfors, Frank Rektor/lärare Pedersöre
Pettersson, Mikael pensionär Vasa
Sjöberg, John Pälsdjursfarmare Vörå
Byggningsbacka, Johan Poatiljon/Skogsbruksingenjör Jakobstad

Skogsvårdsföreningens fullmäktigeval 4-25.11.2020

Kandidatförteckningen klar

Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval ordnas i höst. Kandidatförteckningen inför valet är nu klar.
68 medlemmar kandiderar i valet. Kandidaternas medelålder är 51 år. Den yngsta kandidaten är 28 år och äldsta 73. Av kandidaterna är 46 sådana som inte i dagsläget är involverade i skogsvårdsföreningens förvaltning.
I Skogsvårdsföreningen Österbottens fullmäktige finns 39 platser och 10 suppleantplatser. Valet genomförs som majorietsval. Röstningstiden börjar 4 november och avslutas 25 november. För första gången kan man nu också rösta elektroniskt. Valmaterialet skickas ut till medlemmarna i början av november och valresultatet beräknas vara klart sent fredagen 4 december.

Kandidatförteckningen publiceras 12 oktober klockan 12.00

Valbestyrelsen:
Till medlemmar i valbestyrelsen har vid fullmäktiges sammanträde valts: Bjarne Mara, Rune Käldström och Benny Tjäru.