Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval 2020

Skogsvårdsföreningen SkogsreviretInformation om fullmäktigevalet

Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret rf:s fullmäktigevals rösträttsregister till påseende

Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval förrättas som en komination av post- och elektronisktval                        4.11. -25.11.2020. Röstberättigade är varje egentlig medlem, som varit skogsägare 1.1.2020.

Sammanslutningar, samfund, samfällda förmåner eller makar har en gemensam röst.

Medlem som har anmärkningar gällande rösträttsregistret har rätt att till valbestyrelsen yrka på rättelse senast 2.9.2020.

Föreningens rösträttsregister finns till påseende enligt överenskommelse på kontoret i Borgå 12.8.– 2.9.      må-fr kl. 9.00–15.00, adress Mannerheimgatan 9-11 A, 06100 Borgå

Kontakta på förhand: borga@revir.org eller 019 580 993

Samtliga medlemmar som fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat i valet.

Kandidatansökan lämnas till valbestyrelsen senast 30.9.2020.

_________________________________________________________________________________

Skogsvårdsföreningen Södra skogsrevirets valbestyrelse inledde sitt arbete på våren 2020. Valbestyrelsens uppgift är att sköta de praktiska arrangemangen i samband med valet.

Valbestyrelsens medlemmar

Otto von Frenckell, ordf.

0400 540 579

otto.frenckell@fagervik.fi

Ingå

Gösta Lundström, viceordf.

040 589 7175

gosta.lundstrom@gesterby.net

Sibbo

Robert Haglund

0400 710 881

robert.haglund@pp.inet.fi

Borgå

Peter Jägerskiöld

0400 194 058

peter.jagerskiold@kitnet.fi

Kimito

Magnus Wiksten, sekr.

040 594 8930

magnus.wiksten@revir.org

Södra skogsreviret

Har du frågor gällande valet?

Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen eller Utvecklingschef Henrik Holmberg, tel. 0400 988 327 eller henrik.holmberg@revir.org

Se nuvarande fullmäktiges sammansättning