Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval 2020

Skogsvårdsföreningen ÖsterbottenInformation om fullmäktigevalet

Skogsvårdsföreningen Österbottens fullmäktigeval genomförs 4-25.11.2020. Uppställningen av kandidater har inletts och intressenter kan anmäla sig via valsidan eller med blankett som fås från områdeskontoren. 

Valet genomförs som majoritetsval och föreningen har som mål att hitta 100 kandidater som representerar olika typer av skogsägare och en jämn geografisk fördelning inom landskapet.

Till fullmäktige väljs 39 ledamöter och 10 suppleanter. I valet kommer det att vara möjligt att rösta både elektroniskt och med poströst.