Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval 2020

Skogsvårdsföreningen ÖsterbottenInformation om fullmäktigevalet

Skogsvårdsföreningens fullmäktigeval 4-25.11.2020

Kandidatförteckningen klar

Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval ordnas i höst. Kandidatförteckningen inför valet är nu klar.
68 medlemmar kandiderar i valet. Kandidaternas medelålder är 51 år. Den yngsta kandidaten är 28 år och äldsta 73. Av kandidaterna är 46 sådana som inte i dagsläget är involverade i skogsvårdsföreningens förvaltning.
I Skogsvårdsföreningen Österbottens fullmäktige finns 39 platser och 10 suppleantplatser. Valet genomförs som majorietsval. Röstningstiden börjar 4 november och avslutas 25 november. För första gången kan man nu också rösta elektroniskt. Valmaterialet skickas ut till medlemmarna i början av november och valresultatet beräknas vara klart sent fredagen 4 december.

Kandidatförteckningen publiceras 12 oktober klockan 12.00

Valbestyrelsen:
Till medlemmar i valbestyrelsen har vid fullmäktiges sammanträde valts: Bjarne Mara, Rune Käldström och Benny Tjäru.