Skogsdata från skogscentralen

Skogsdata från skogscentralen

Finlands skogscentral uppehåller tjänsten www.minskog.fi. Tjänsten innehåller skogsägarnas skogsdata, som grundar sig på laserskanning.

Skogsägaren kan ge skogsvårdsföreningarna tillstånd att läsa hans eller hennes uppgifter eller att överföra dem till skogsvårdsföreningens egna system.

Så här ger du samtycke åt Södra skogsreviret:

1. Gå till www.minskog.fi och klicka på Anslut dig. Tjänsten är gratis för alla användare. Använder du redan tjänsten så Logga in.

2. För att ansluta dig till tjänsten behöver du dina personliga bankkoder. När du är inne i tjänsten klickar du på Ärenden -> Utlämnande av skogsdata -> Ge samtycke.

3. Välj Södra skogsreviret rf Eteläinen metsäreviiri ry från listan med aktörer och pricka i ”Läser uppgifterna” och ”Överför uppgifterna”. Överföringen är gratis för skogsägaren.

4. Kom ihåg att till slut trycka på Spara.

 

Du kan också ge samtycke åt Södra skogsreviret genom att returnera blanketten nedan till:

Södra skogsreviret, Mannerheimgatan 9-11 A, 06100 Borgå

 

Samtycke_for_overforande_av_bestandsuppgifter_0.pdf