Regler för EgenSkog-utlottningen

Arrangör

Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab
Simonsgatan 6 (PB 510), 00100 Helsingfors

Kampanjtid

8.9.2021–30.11.2021. Utlottningen utförs 31.11.2021.

Rätt att delta

Alla användare som under tiden 8.9.2021–30.11.2021 registrerar sig i tjänsten EgenSkog deltar i utlottningen. Personal i Skogsvårdsföreningarna eller MTK, personal i de företag som deltagit i planering och utförande av utlottningen eller tjänsten EgenSkog deltar inte i utlottningen. Arrangören har rätt att utesluta sådana deltagare som försöker missbruka utlottningen för att ändra på resultatet eller utlottningens sannolikheter. Godkännande av dessa villkor är en förutsättning för att delta i utlottningen.

Pris och arrangörens frågor

Utlottningen har 5 priser. Priserna består av 2 st årgångsprenumerationer av tidningen Aarre (värde 149 €) och 3 st EgenSkog produktpaket (innehåller ryggsäck, keps och sockor i merinoull).

Arrangören meddelar vinnarna personligen om vinsten med de kontaktuppgifter dessa har uppgett. Om en vinnare inte kan nås inom en vecka via de kontaktuppgifter denna har uppgett vid deltagandet, utlottas en ny vinnare i dennas ställe. Personer som har uppgett felaktiga uppgifter i samband med deltagandet förkastas vid utlottningen.

Arrangören tar inget ansvar för på vilket sätt vinnaren använder sin vinst. Priset är personligt. Priset byts inte ut mot pengar. Arrangören ansvarar inte för skada (direkt eller indirekt) som eventuellt beror på användning av vinsten eller på att vinsten inte har använts. Arrangören är lotteriskatteskyldig.

Behandling av personuppgifter och publiceringsrätt

Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen och den registeransvarigas registerbeskrivning http://www.mhy.fi/rekisteriseloste. Vinnarnas namn, foto eller uttalanden kan användas i olika medier för marknadsföring med anknytning till skogsvårdsföreningarna endast med personens medgivande.

Reglerna och revidering av dem

De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att registrera sig i tjänsten EgenSkog under kampanjtiden, förbinder sig deltagarna vid att följa dessa officiella regler och arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.