Röjningskurs i Kronoby

04.10.2017 - 18:00
Kronoby folkhögskola, Spikas kvarn
Kronoby

Röjningens grunder, röjningsteknik och - metoder, säkerhet vid röjning, röjningsdemonstration, service och underhåll av röjsågen, praktisk röjning.

Kronoby Folkhögskola, Spikas kvarn (Spikasvägen 1)
Ons 4.10.2017 kl. 18-21
Fre 6.10.2017 kl. 9-15

Sista anmälningsdag 01.10.2017
ANMÄLAN

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi