Röjningskurs i Kristinestad

10.04.2018 - 18:00
ABC, Kristinestad
Kristinestad

Röjningens grunder, röjningsteknik och - metoder, säkerhet vid röjning, röjningsdemonstration, service och underhåll av röjsågen, praktisk röjning.

Kristinestad, ABC
Tis 10.4.2018, kl.18-21
Lö 14.4.2018, kl. 9-15

Anmälningar görs senast 6.4.2018 via www.eduya.fi eller till Pernilla Kvist 0500 863 671.
Kursen är avgiftsfri för medlemmar i Skogsvårdsföreningen Österbotten. Övriga kursdeltagare 30 €. 

 

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi