Röjningskurs i Korsholm

03.05.2018 - 18:00
Tesses Café, Korsholm
Korsholm

Röjningens grunder, röjningsteknik och - metoder, säkerhet vid röjning, röjningsdemonstration, service och underhåll av röjsågen, praktisk röjning.

Tesses Café, Korsholm
To 3.5.2018, kl. 18-21
Lö 5.5.2018, kl. 9-15

Anmälningar görs senast 1.5.2018 via www.eduya.fi eller till Pernilla Kvist 0500 863 671.
Kursen är avgiftsfri för medlemmar i Skogsvårdsföreningen Österbotten. Övriga kursdeltagare 30 €. 

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi