Röjningskurs i Gamla Vasa

30.08.2017 - 08:30
YA
Gamla Vasa

Röjningens grunder, röjningsteknik och - metoder, säkerhet vid röjning, röjningsdemonstration, service och underhåll av röjsågen, praktisk röjning.
Gamla Vasa, YA!
Ons 30.8.2017 kl. 18-21
Fre 1.9.2017 kl. 9-15

Anmälan senast 27.8.2017.

ANMÄLAN 

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi