Österbottens landskapsplan 2040 - infotillfälle för markägare

20.01.2020 -
18:00 - 21:00
YA!
Gamla Vasa

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi