Naturvård i ekonomiskogar - förberedande kurs

23.08.2022 - 08:00 - 24.08.2022 - 16:00

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi