Kurs i skogsvägarnas administration och skötsel, Edsevö

11.04.2018 - 18:00
Polaris, Edsevö
Edsevö

Skogsvårdsföreningen ordnar tillsammans med YA två dagars kurs i skogsvägars skötsel och administration vid Polaris i Edsevö. Kursen ger kunskaper i hur vägenheterna fördelas, vad som ska behandlas på vägstämman, insikter i vägbestyrelsens arbete, praktiskt vägunderhåll med mera. Föreläsare Kristian Gäddnäs & Dan Kullman.

On 11.4 kl 18-21
On 16.5 kl 18-21

Anmälan senast 6.4.2018 via www.eduya.fi alternativt Pernilla Kvist tfn 0500 863 671. 
Kursen är avgiftsfri för medlemmar i Skogvårdsföreningen Österbotten. Övriga kursdeltagare 30 €. 

VÄLKOMNA!

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi