Kurs i skogsbeskattning, Gamla Vasa

08.02.2018 -
18:00 - 21:00
YA Gamla Vasa, B-huset
Gamla Vasa

Skogsvårdsföreningen ordnar tillsammans med YA skogsbeskattningskurs torsdag 8.2.2018 kl 18-21. Föreläsare Anders Hjortman.
Plats: YA Gamla Vasa, B-huset

Anmälningar görs senast 6.2.2018 till www.eduya.fi eller till Pernilla Kvist 0500 863 671
Kursen är avgiftsfri för medlemmar i Skogsvårdsföreningen Österbotten. Övriga kursdeltagare 30 €. 

VÄLKOMNA!

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi