Kurs i skogsbeskattning, Bennäs

19.02.2020 -
18:00 - 21:00
Bennäs kommungård, auditoriet, Skrufvilagatan 2
Bennäs

Skogsvårdsföreningen ordnar kurs i skogsbeskattning. Skattedeklaration för skogsbruk, momsredovisning och skatteplanering gås igenom. Anders Hjortman och Mårten Lövdahl föreläser.
Tillfället är gratis för skogsvårdsföreningens medlemmar, icke-medlemmar 30 €.

Frågor och anmälan: tel: 040 670 8595, e-post: members@svf.fi. Anmälan senast fredag 14.2.

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi