Avverkningsförevisning i Nedervetil

26.09.2019 -
10:00 - 14:00
Nybyvägen 10
Nedervetil

Skogsägarna Österbotten ordnar tillsammans med Junnikkala Oy en avverkningsförevisning vid Nybyvägen 10 i Nedervetil. Korv- och kaffebjudning.

Välkomna!

Organiserat av

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 VASA
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi