Vi söker två SKOGSVÅRDSINSTRUKTÖRER

16.8.2021

... med områdesansvar för Över- och Yttermalax samt Sundom, stationeringsort Malax och en till Oravais- Maxmo stationeringsort Vörå. Till arbetsuppgifterna hör att planera och förverkliga skogsägarrådgivningen samt skogsvårds- och virkeshandelstjänster på området.

Sökanden bör ha en för uppgiften lämplig examen, gärna skogsbruksingenjörsexamen. Lön i enlighet med METO - skogsbranchens experter/Privatskogsbrukets arbetsgivare rf kollektivavtal.

Tjänsterna tillträds enligt överenskommelse. Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Jan Slotte, 050 544 2690. Ansökningarna skickas senast 15.9.2021 till rekrytering@svf.fi.

Läs annons