Skattekurser i februari

28.12.2015

Ett nytt år inleds, vilket innebär att skogsåret 2015 ska avslutas genom den årliga skogskattedeklarationen. I år ordnar Skogsvårdsföreningen kurser i skogsbeskattning enligt följande:

9 februari - YA, Närpes
16 februari - Skogsvårdsföreningen Runsor
18 feburari - Polaris, Edsevö

Skattekurserna ordnas 18:00-21:00, anmälningar görs till Stina Sabel, 040 670 8595, stina.sabel@svf.fi
Kursen är avgiftsfri för medlemmar, vi bjuder på kaffe och dopp.

VÄLKOMNA!