Ledig tjänst

15.3.2018

Skogsvårdsföreningen Österbotten rf har till syfte att främja lönsamheten hos det skogsbruk som medlemmarna idkar genom att producera tjänster samt bevaka skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen har 11 500 medlemmar och till koncernen hör de helägda dotterbolagen Ab Österbottens trä – Pohjalaisten Puu Oy och Ab Skogsfastigheter AFM. Koncernen omsätter 13 miljoner euro. För att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt förstärker vi nu vår organisation och söker en

FÄLTCHEF

Fältchefen ansvar för utvecklingen av skogsvårdsföreningens tjänster, arbetssätt, rutiner och att implementera dessa i fält. Som förman fungerar verksamhetsledaren och vid verkställighet bistår teamledarna.  Fältchefen fungerar också som verksamhetsledarens ersättare.

Den sökande bör ha en för uppgiften lämplig examen, behärska de båda inhemska språken i tal och skrift samt ha lätt att samarbeta. Erfarenhet från liknande uppgifter och kännedom om privatskogsbruk värdesätts.

Ansökningar jämte löneanspråk skickas till rekry@svf.fi senast 31.3.2018. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. På frågor svarar verksamhetsledare Jan Slotte, 050-544 2690 eller jan.slotte@svf.fi, kontorstid 15.3 och 16.3 samt 26–29.3.