Välkommen till skogsägarnas medlemsdag i Kilen Sideby lördagen 2.9.2023 kl. 13-17

Tidpunkt

25.5 - 10.9.2023

Plats

Siipyy

Arrangör

Österbotten

Plats

Kiili
Kiilintie 90
64490 Siipyy

2023 © Skogsvårdsföreningarna