Bli medlem

Vill du bli medlem i Skogsvårdsföreningen Österbotten? Fyll i nedanstående blankett och returnera till oss, portot är betalt. I retur får du ett medlemskort samt medlemsavgiftsfaktura.

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Medlemsavgift 2016
under 10 ha 45€/år
10,1 - 20 ha 55€/år
20,1 - 50 ha 105€/år
över 50 ha 155€/år