Fullmäktige

Till vår förening har för följande fyra årsperiod (2021-2024) valts ett fullmäktige bestående av trettionio förtroendevalda fullmäktigeledamöter. Fullmäktige är Skogsvårdsföreningens högsta beslutande organ. 

Fullmäktige

Anderssén-Wilhelms Gun

Fullmäktigeledamot, Bennäs

Back Fredrik

Fullmäktigeledamot, Pensala

Backström Ole

Fullmäktigeledamot, Replot

Beijar Bengt

Fullmäktigeledamot, Korsholm

Byskata Mårten

Fullmäktigeledamot, Terjärv

Ekman Thomas

Fullmäktigeledamot, Pörtom

Englund Conny

Fullmäktigeledamot, Jakobstad

Granfors Kjell Erik

Fullmäktigeledamot, Vörå

Hagberg Fredrik

Fullmäktigeledamot, Kvevlax

Hagman Richard

Fullmäktigeledamot, Nykarleby

Hammarberg Leif

Fullmäktigeledamot, Dagsmark

Hertsbacka Karl Johan

Fullmäktigeledamot, Rangsby

Holm Jonas

Fullmäktigeledamot, Maxmo

Holmback Johan

Fullmäktigeledamot, Övermalax

Hägg Kennet

Fullmäktigeledamot, Komossa

Ingves Richard

Fullmäktigeledamot, Komossa

Kammonen Antti

Fullmäktigeledamot, Molpe

Käldström Rune

Fullmäktigeledamot, Larsmo

Lassila Jan-Anders

Fullmäktigeledamot, Bäckby

Mara Bjarne

Fullmäktigeledamot, Helsingby

Nedergård Patrik

Fullmäktigeledamot, Solf

Nordin Mats

Fullmäktigeledamot, Böle

Norrbutts Carl-Erik

Fullmäktigeledamot, Tjöck

Nynäs Andreas

Fullmäktigeledamot, Eugmo

Ravals Jan-Erik

Ordförande, Korsnäs

Råback Stefan

Fullmäktigeledamot, Västerhankmo

Sandbacka Kristoffer

Fullmäktigeledamot, Nedervetil

Sax Stefan

Fullmäktigeledamot, Yttermark

Simons Stig

Fullmäktigeledamot, Yttermark

Slotte Bernt

Fullmäktigeledamot, Karleby

Snellman Thomas

Fullmäktigeledamot, Sundby

Sten Hans-Erik

Fullmäktigeledamot, Forsby

Storm Christian

Fullmäktigeledamot, Övermalax

Syren Rolf

Fullmäktigeledamot, Petalax

Tarvonen Kim

Fullmäktigeledamot, Purmo

Tjäru Benny

Fullmäktigeledamot, Öja

Viceordförande

Widd Ulf-Erik

Fullmäktigeledamot, Vörå

Vägar Patrik

Fullmäktigeledamot, Övermark

Östergård Raimo

Fullmäktigeledamot, Ömossa