Fullmäktige

Till vår förening har för följande fyra årsperiod (2017-2020) valts ett fullmäktige bestående av trettio förtroendevalda fullmäktigeledamöter. Fullmäktige är Skogsvårdsföreningens högsta beslutande organ. 

Fullmäktige

Back Fredrik

Fullmäktigeledamot, Pensala

Backström Ole

Fullmäktigeledamot, Replot

Bengts Kristian

Fullmäktigeledamot, Övermark

Byskata Mårten

Fullmäktigeledamot, Terjärv

Ekman Thomas

Fullmäktigeledamot, Pörtom

Finne Christer

Fullmäktigeledamot, Solf

Hagberg Fredrik

Fullmäktigeledamot, Kvevlax

Hagman Richard

Fullmäktigeledamot, Nykarleby

Holm Jonas

Fullmäktigeledamot, Maxmo

Hägg Kennet

Fullmäktigeledamot, Komossa

Holmback Johan

Fullmäktigeledamot, Övermalax

Häggman Sixten

Fullmäktigeledamot, Nederlappfors

Ingves Stefan

Fullmäktigeledamot, Skaftung

Kammonen Antti

Fullmäktigeledamot, Molpe

Kangas Kennet

Fullmäktigeledamot, Metsälä

Karp Folke

Fullmäktigeledamot, Jungsund

Käldström Rune

Fullmäktigeledamot, Larsmo

Lassila Jan-Anders

Fullmäktigeledamot, Bäckby

Långgård Tomas

Fullmäktigeledamot, Övermalax

Mara Bjarne

Fullmäktigeledamot, Helsingby

Nordin Mats

Fullmäktigeledamot, Böle

Norrbutts Carl-Erik

Fullmäktigeledamot, Tjöck

Nylund Henrik

Fullmäktigeledamot, Purmo

Nyman Johanna

Fullmäktigeledamot, Kuni

Nynäs Ingemar

Fullmäktigeledamot, Eugmo

Nynäs Stefan

Fullmäktigeledamot, Kronoby

Pihlaja Teemu

Fullmäktigeledamot, Lappfjärd

Ravals Jan-Erik

Ordförande, Korsnäs

Rex Joachim

Fullmäktigeledamot, Vörå

Råback Stefan

Fullmäktigeledamot, Västerhankmo

Simons Stig

Fullmäktigeledamot, Yttermark

Smeds Thomas

Fullmäktigeledamot, Petalax

Snellman Thomas

Fullmäktigeledamot, Sundby

Sten Hans-Erik

Fullmäktigeledamot, Forsby

Tjäru Benny

Fullmäktigeledamot, Öja

Uthardt Lorenz

Fullmäktigeledamot, Övermalax

Vidlund Mikael

Fullmäktigeledamot, Pörtom

Åkerblom Måns

Fullmäktigeledamot, Karleby

Åstrand Mats

Fullmäktigeledamot, Nedervetil