Styrelsen

Bland våra förtroendevalda har det valts en styrelse som består av sju styrelseledamöter.

Styrelse

Kenneth Påhls

Ordförande, Vörå

0500 665 141

Christel Holmlund-Norrén

Styrelsemedlem, Norra Vallgrund

0500 535 254

Patrik Vägar

Styrelsemedlem, Övermark

040 828 6649

Kenneth Björkfors

Styrelsemedlem, Kronoby

050 564 8813

Bo-Gustav af Hällström

Styrelsemedlem, Lappfjärd

040 742 5141

Robert Flén

Styrelsemedlem, Munsala

050 528 9657

Anne Lindgren-Slotte

Styrelsemedlem, Vasa