Styrelsen

Bland våra förtroendevalda har det valts en styrelse som består av sju styrelseledamöter.

Styrelse

Kenneth Påhls

Ordförande, Vörå

0500 665 141

Harald Finne

Viceordförande, Jakobstad

040 519 1951

Christel Holmlund-Norrén

Styrelsemedlem, Norra Vallgrund

0500 535 254

Göran Gjäls

Styrelsemedlem, Kalax

0400 203 984

Johan Holmback

Styrelsemedlem, Övermalax

0500 879 026

Kenneth Björkfors

Styrelsemedlem, Kronoby

050 564 8813

Bo-Gustav af Hällström

Styrelsemedlem, Lappfjärd

040 742 5141