Kolbindningstjänster

Som skogsägare kan du medverka i bekämpningen av klimatförändringen enklare än tidigare genom att förstärka kolsänkor genom gödsling. Målet med kolbindningstjänsten är att öka skogens tillväxt och kolbindningen i den växande skogen. Beställ kolbindningstjänsten från skogsvårdsföreningen och låt något bra växa. Kolbindningstjänsten består av HiiliPlus+-avtalet och HiiliPlus-gödsling. Målet med kolbindningstjänsten är att öka skogens tillväxt och kolbindningen i den växande skogen. Med skogsgödsling får man till stånd en tilläggstillväxt som inte skulle ske utan avtal. Skogsägaren erhåller en ersättning för utökandet av kolsänkor.

service_subject_type
Kasvatusmetsä
Begär en offert
Kolbindningstjänster

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Kirjaudu OmaMetsään

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160

Projektet Hiilestä kiinni

Projektet Hiilestä kiinni

Valtakunnallinen

Aktörer inom skogsbranschen undersöker i samarbete olika möjligheter för hur skogsägaren kan dra nytta av det klimatarbete hen gör i sina skogar. Syftet är att utveckla ett system för koldioxidersättning och -handel med hjälp av vilket man kan bidra till att öka kolbindningen och minska utsläppen. Projektet är en del av jord- och skogsbruksministeriets åtgärdspaket Hiilestä kiinni.

Projektet Hiilestä kiinni
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

2022 © Skogsvårdsföreningarna