Suometsänhoito

Suometsänhoito on kokonaisuus, jossa katse suunnataan pitkälle tulevaisuuteen. Suometsän hoitotarve tulee usein harkintaan, kun suometsän harvennushakkuutarve lähestyy. Silloin on pelkän puun myynnin lisäksi selvitettävä muut tarpeelliset hoitotoimet niin, että puun kasvulle on jatkossakin hyvät edellytykset, vesiensuojelu sekä ilmastovaikutukset huomioiden.

Pyydä tarjous
Metsänhoitoyhdistyksestä saat apua suometsien hoitoon

Hoitotoimenpiteitä voivat olla kohteen mukaan ravinnepuutosten korjaaminen tuhkalannoituksella ja ojien kunnostaminen, jolloin voidaan tehdä myös pengerteitä helpottamaan liikkumista suolla.

Ojien kunnostustarve harkitaan aina tarkoin, huomioiden suoalueen vedenpinnan taso ja suunniteltujen hakkuiden ja lannoitusten vaikutus siihen. Arvokkaat luotokohteet, maaston kaltevuus ja läheiset vesistöt huomioidaan suunnittelussa ja suometsänhoitohankkeesta tehdään aina ammattilaisen laatima vesiensuojelusuunnitelma, joka hyväksytetään viranomaisella.

Toteutustöissä pyritään käyttämään parhaita mahdollisia kyseiselle kohteelle sopivia vesiensuojeluratkaisuja.

Kunnostusojitukseen voi saada valtion tukea. Tuhkalannoitukseen voi saada joko valtion tukea tai Hiili Plus+ -korvauksen.

Tilaa palvelu

Lähetä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous sinulle sopivimmista palveluista ja toimenpiteistä. Tarjouksen pyytäminen ei edellytä jäsenyyttä.

Tilaa OmaMetsän kautta

OmaMetsästä tilaat tarvitsemasi palvelut helposti omasta Metsänhoitoyhdistyksestäsi. Voit myös kysyä lisää palvelusta omalta metsäasiantuntijaltasi.

Soita tai lähetä sähköpostia

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä

2023 © Metsänhoitoyhdistykset