Metsän lannoituksen hyödyt

Vuosina 2013-2019 on Mhy Siikalakeuden alueen yksityismetsiä lannoitettu yhteensä reilun 7 500 hehtaarin alalla yli 530 metsänomistajan palstoilla. Tuhkalannoituksia toteutetaan ympäri vuoden ja laaditaan vuoden 2020/2021 kohteille. Kasvatuslannoitus hankkeita laaditaan kesän maa- ja lentolannoituksiin. Kasvatuslannoitukset tehdään metsäsalpietarilla ja NP 1-lannoitteilla. Ottakaapa yhteyttä toimihenkilöihimme oman metsänne osalta. Varasimme kesälle 2020 lannoitteita tukkuostoina edulliseen hintaan ja myymme ne jäsenillemme niin kauan kuin ostoerää riittää. Alla oleva tietopaketti auttaa pohtimaan lannoituksen tarpeellisuutta ja kannattavuutta.
 

METSÄNLANNOITUS ON HUIPPUSIJOITUS JA HIILTÄ SITOVA ILMASTOTEKO

Metsänlannoitus on erinomaisen kannattava metsänhoitomuoto. Hyvissä kangasmaiden havupuukohteissa lannoitukseen sijoitetulle rahalle saa noin 10-20 prosentin vuotuisen tuoton 7-8 vuodeksi, yhdellä lannoituskerralla. Soilla (tuhkalannoitus) lannoitusten sisäinen korko on hieman pienempi, mutta vaikutusaika yhdellä lannoituskerralla on pitempi, jopa 25-30 vuotta. Kangasmailla kyse on aina pääasiassa typen kasvua rajoittavasta puutteesta, joten näytettä ei tarvita. Vaihtoehtona perinteiselle lannoitukselle turvemailla on puuntuhkalannoitus, joka tuli uutena palveluna Siikalakeuden metsänomistajien käyttöön jo vuonna 2010.

Metsänlannoituskulut saa vähentää verotuksessa 

Muiden metsätalouden menojen tapaan metsänlannoituskulut saa vähentää kokonaisuudessaan myyntitulojen verotuksessa.
Mikäli metsänomistajalla ei ole lannoitusvuonna laisinkaan metsätuloja, saa lannoituskulut vähentää alijäämähyvityksenä suoraan ansiotulojen verosta, eli yksikään vähennyseuro ei mene hukkaan vaikka metsätuloja tai muita pääomatuloja ei olisikaan.

Esimerkki: Varttunut männikkö, 10 ha KASVATUSLANNOITUS metsäsalpietarilla 500 kg/ha

Lannoitteet + maalevitys (kesän 2020 hankkeet)        10 ha x 350 € = 3 500 €
Myyntiverovähennys 30%                                                         -  1050 €
Lopullinen kustannus                                                               2 450 €

Kasvunlisäys: 8 vuotta x 10 ha x 2,3 m3/ha = 184 m3 (reilu kolme rekkakuormaa puuta)
Kasvunlisäyksen kantoraha-arvo 184 m3 x 40 euroa = 7 360 euroa (tukin määrä lisääntyy eniten)

Bruttotuotto 8 vuodessa 7 360 €. Myynnissä vero -30 %. Nettotuotto 5 152 € - 2 450 € = 2 702 €

Sijoitetun pääoman tuotto on noin 15 % verojen jälkeen. Hyvä vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Lisäksi hakkuumahdollisuus aikaistuu lisääntyneen puuston kasvun myötä.

Lannoitamme maalevityksenä ja helikopterilla. Yhteislannoitushankkeet madaltavat kustannuksia.

KANNATTAA KYSYÄ TARJOUS: HANKEKOKO VAIKUTTAA HINTAAN!

============================================================

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus järjestää vuosittain koko toimialuettaan (Liminka,Lumijoki, Tyrnävä, Siikalatva, Siikajoki, Raahe, Pyhäntä) käsittäviä metsänlannoitus-yhteishankkeita joko lentolevityksenä tai/ja maalevityksenä. Lannoitteet hankitaan yhteishankintana ja metsänhoitoyhdistys valvoo ja toteuttaa hankkeet.

Suometsien terveyslannoitukset ovat tällä alueella aivan välttämättömiä, sillä ravinnepuutokset aiheuttavat vuosittain arviolta 4-5 miljoonan euron kasvutappiot Siikalakeuden metsänomistajille.
Ravinnepuutoksista pahasti kärsiviä alueita on Siikalakeudella arviolta 30 000 ha ja nämä alueet lannoittamalla on saatavissa arviolta noin 100.000 kuutiometrin vuotuinen lisäkasvu. Näin valtava käyttämätön kasvupotentiaali suometsissä erittäin varovasti arvioiden piilee. Todellisuudessa määrä saattaa olla paljonkin suurempi.

Boorinpuutos luultua yleisempää

Metsäntutkimuslaitos on julkaissut tuoreen tiedotteen metsien boorilannoituksista ja tämä on ajankohtainen myös meidän alueellamme, jossa on ilmennyt siellä täällä pahojakin boorinpuutoksia.

Neulasnäyte talvella

Talvi on huhtikuulle saakka suometsien ravinnetalouden määrityksessä tarvittavien neulasnäytteiden ottamisen aikaa. Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt huolehtivat näytteiden otosta tai opastavat metsänomistajia asiassa. Näytteet lähetetetään analysoitavaksi Metlalle tai muille laboratorioille ja sen perusteella selviää, onko suometsän puustossa ravinnepuutoksia ja mitä toimia tarvitaan. Olkaapa yhteydessä toimihenkilöihimme.

Lisää lannoituksesta

https://www.yara.fi/lannoitus/metsa/metsan-lannoitusohjelma/