Kun olet ostamassa tai myymässä metsätilaa

Selvitä ainakin seuraavat asiat, kun olet ostamassa tai myymässä

Ostaja

  • kenellä on lainhuuto ts. kuka on merkitty tilan omistajaksi
  • onko tila kiinnitetty velasta tai rasittaako tilaa esim. jonkun käyttöoikeus
  • millainen tila on, kuinka paljon puuta, onko viljelyvelvoitteita ja erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka estävät tilan normaalin metsätalouskäytön

Myyjä

  • mikä on tilan käypä arvo. Toisten myynti-ilmoituksista et voi päätellä oman tilasi arvoa.
  • selvitä miten luovutusvoittoa verotetaan. Joskus kaupan lykkäämisellä vuodella tai parilla maksat vähemmän veroa luovutuksesta.
  • varmistu ostajan maksukyvystä. Julkisesti myynnissä olevat tilat maksetaan lähes aina kaupantekotilaisuudessa.  

Ohjeita kiinteistökauppaan»