Suometsänhoito kokonaispalveluna

Metsänomistaja, laita turvemetsäsi tuottamaan!

Puuston harvennus, kunnostusojitus ja tuhkalannoitus saavat turvesuon männikössä piilevän tuotospotentiaalin heräämään. Asiantuntijamme suunnittelevat kaikki tarpeelliset toimenpiteet.

Suometsänhoito sisältää:

 • Maksuttoman metsäkäynnin
 • Kokonaisvaltaisen suometsän kunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen (alkaen ojitussuunnitelmasta)
 • Metsänhoidollisen tilanteen selvittämisen
 • Talvitien/piennarteiden teon

Suometsänhoitoon liittyvien hakkuiden ja hoitotoimenpiteiden toteutuksesta sovitaan erikseen suunnittelun yhteydessä. 

Metsänhoitoyhdistys hoitaa turvemetsän kerralla kuntoon   

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Ojitetun alueen kunnostus suositellaan tehtäväksi noin 20 vuoden välein.

Kunnostusojituksessa ojat perataan auki ja tehdään tarpeen mukaan uusia ojia ojitusalueella. Samalla voidaan tehdä tarpeen mukaan piennarteitä talviteitä varten. Suometsänhoidon kohteilla ympäristön kannalta arvokkaat kohteet huomioidaan. Kohteilla huolehditaan aina riittävän tehokkaista vesiensuojelutoimenpiteistä. 

Hoidamme ojitushankkeen lisäksi suometsissä kaikki ajankohtaiset metsänhoitotyöt ja puukauppaan liittyvät toimenpiteet.

 • Harvennushakkuut
 • Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen
 • Metsänlannoituksen
 • Parempi Puukauppa -jäsenpalvelun

Lue lisää Parempi Puukauppa -jäsenpalvelusta »

Kunnostusojitushankkeisiin on mahdollista saada Kemera-tukea seuraavin ehdoin:

 • Yhtenäinen alue
 • Tuki 60 % kokonaiskustannuksista (ml. piennartiet), kun kohde vähintään 5 ha
 • Tuki 30 % kokonaiskustannuksista (ml. piennartiet), kun kohde 2-5 ha
 • Hoitotyön jälkeen puuston tuotto vähintään 1,5 m3/ha/vuosi
 • Kohteella ei hoito- tai hakkuutarpeita seuraavien 5 - 10 vuoden aikana

Rahoitushakemus tehtävä aina ennakkoon.

Yhteishankkeesta saat monia etuja

Keräämme ojitus- ja lannoituskohteita yhteishankkeiksi, jolloin työt saadaan tehtyä edullisemmin ja myös pienet metsäpalstat saadaan hoidettua kuntoon.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme!

Yhteystietomme löydät täältä »