Pohjois-SavoPuukauppa

Pyydä tarjous
Pyydä tarjous

Puukauppa

Lue lisää

Puukaupan palvelupaketti eli ns. valtakirjakauppa on helpoin ja varmin tapa puukauppaan. Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman laatimisella, joka tehdään metsänomistajan tavoitteiden ja metsänhoidollisten tarpeiden mukaisesti. Mhy:n asiantuntijan avustuksella myytävät puuerät voidaan jaotella sopiviin osiin, jotta ne herättävät mahdollisimman laajaa kiinnostusta eri puunostajien välillä.

Parhaan markkinahinnan puustasi saat kilpailuttamalla myytävän puuerän. Kun teet puukaupan palvelupaketti-sopimuksen metsänhoitoyhdistyksen kanssa, kilpailutamme puukauppasi puolestasi. Tarjousten perusteella laskemme vertailun, jonka perusteella sinun on helppoa päättää, kenelle puut myydään. Tarjousten vertailussa hyödynnämme myös katkonta-aineistoamme; tukin katkonnalla on suuri merkitys puukauppatiliin.

Hoidamme lisäksi kauppaan liittyvät asiapaperit ja valvomme, että hakkuu tehdään kauppaehtojen mukaan ja rungot hyödynnetään tarkasti. Kun puut on korjattu, varmistamme, että saat rahat tilillesi sovitun aikataulun mukaan

Puunmyynti valtakirjalla

Anna puukauppa metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisten hoidettavaksi. Puukauppatoimeksianto sisältää puunmyyntisuunnitelman, hakattavan alueen rajauksen eli leimikon tekemisen ja puukaupan kilpailuttamisen. Pyydämme tarjoukset ostajilta ja suosittelemme sinulle parasta vaihtoehtoa. Voit itse päättää, minkä tarjouksen hyväksyt. Hoidamme puukaupan tekemisen, korjuun ja mittauksen valvonnan sekä niihin liittyvät asiakirjat. Pidämme sinut ajan tasalla puukaupan ja korjuun edistymisestä. Omaan harkintaasi jää, kuinka aktiivisesti osallistut puukaupan eri vaiheisiin.

Puunkorjuussa otamme huomioon hakkuuseen liittyvän lainsäädännön, metsänhoitosuositukset ja metsäsertifioinnin vaatimukset. Hoidamme tarvittavat yhteydet ja ilmoitukset viranomaisille.

Parhaan markkinahinnan puustasi saat kilpailuttamalla myytävän puuerän. 

Puukauppa kannattaa aina kilpailuttaa:

1. Metsänhoitoyhdistykset keräävät kaadettujen puiden mittaustiedot kaikista meidän kauttamme tehdyistä puukaupoista. Puiden katkonnassa eri puutavaralajeiksi, tukiksi ja kuiduksi, on eroja eri puunostajien kesken. Aineiston perusteella pystymme vertaamaan kohdettasi muihin hakkuisiin ja laskemaan, mikä puunostaja sopisi parhaiten sinulle. 

2. Saat rungon tukkiosuudesta yli kolminkertaisen hinnan verrattuna kuituosuuteen. Paras lopputulos riippuu  yksikköhintojen lisäksi rungon tukkiosuuden hyödyntämisestä.

3. Päätösvalta on sinulla. Me esitämme vertailulaskennan valossa parasta ostajaa, sinä teet lopullisen valinnan.

4. Kilpailuttaminen sisältyy Puukaupan toimeksianto -palveluumme >>

Puunkatkonnan vaikutus puukauppatiliin

Pystykaupan yhteydessä sovitaan myytävien puiden eli leimikon yksikköhinnat sekä puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset. Ostajien tarpeet esimerkiksi sahatukkien pituuksien suhteen ovat erilaisia ja tämä vaikuttaa metsänomistajan lopulliseen puukauppatiliin. Jos tukkipuun mitat täyttävää puuta päätyy kuitupuukasaan, pienentää se kokonaistuloja. Katkonnan merkitys korostuu harvennushakkuissa ja pienien runkojen kohdalla, jossa huonosti katkottu tyvitukki voi aiheuttaa sen, että koko loppuosa päätyy kuitupuukasaan. 

Metsänhoitoyhdistys kerää jatkuvasti tietoa siitä, kuinka eri ostajat katkovat puuta hakkuissa tukiksi ja kuiduksi.  Erot katkonnassa vaikuttavat omistajan saamaan myyntituloon. Ero voi olla yli 1000 eur / ha. 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme