Pohjois-SavoMetsäsuunnitelma

Pyydä tarjous
Pyydä tarjous

Metsänomistaminen on pitkäjänteistä työtä ja metsässä tehtävät toimenpiteet ovat aina kauaskantoisia. Tavoitteiden mukaisten ratkaisujen tekeminen edellyttää suunnitelmallisuutta. Kymmenvuotiskaudeksi laadittava metsäsuunnitelma on oiva työkalu pitkäjänteiseen ja kannattavaan metsänomistajuuteen. Erityisasiantuntijamme laativat metsäsuuunnitelmat aina metsänomistajan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti.

Kun haluat, että laadimme metsällesi metsäsuunnitelman, voit valita joko Metsäsuunnitelman tai Kevyt-Metsäsuunnitelman.

Metsäsuunnitelma tehdään aina maastokäynnin pohjalta. Suunnitelman laatu varmistetaan hyödyntämällä tausta-aineistona mm. aikaisempaa metsäsuunnitelmatietoa, julkista metsävaratietoa, kaukokartoitusaineistoja, toimenpidehistoriatietoja sekä ilma- ja satelliittikuvia. Eristyisasiantuntija kiertää maastossa metsikkökuviot ja varmistaa mittauksin pohjatietojen oikeellisuuden ja ajoittaa hakkuu- ja hoitotoimenpiteet maastohavaintojen perusteella. Suunnitelmasta koostetaan metsäsuunnitelmakansio, josta käy ilmi metsän yleistietojen lisäksi kuviokohtaiset tiedot. Kansion lisäksi suunnitelman voi pyytää itselleen PDF-tiedostona. Kätevin työkalu oman metsäsuunnitelman selaamiseen ja tarkasteluun on Mhy:n OmaMetsä-palvelu, jossa suunnitelma on tarkasteltavissa sähköisessä muodossa.

Kevyt-metsäsuunnitelma on edullisempi vaihtoehto metsäsuunnitelmaksi. Kevyt-metsäsuunnitelma laaditaan ilman maastokäyntiä, tausta-aineistona hyödynnetään kattavasti aikaisempaa metsäsuunnitelmatietoa, julkista metsävaratietoa, kaukokartoitusaineistoja, toimenpidehistoriatietoja sekä ilma- ja satelliittikuvia. Myös Kevyt-metsäsuunnitelmasta laaditaan suunnitelmakansio, jonka saa halutessaa myös PDF-tiedostona. Kevyt-metsäsuunnitelmankin selailu onnistuu kätevimmin OmaMetsä-palvelussa.

Tarjoamme myös metsäsuunnitelman päivityspalvelua. Tällöin metsäsuunnitelmaasi pidetään jatkuvasti ajantasaisena niin puustotietojen kuin toimenpiteiden osalta, eikä uutta metsäsuunnitelmaa ole tarvetta teetättää aina kymmenen vuoden välein. Ajantasaista metsäsuunnitelmaa luet näppärimmin OmaMetsä-palvelusta!

 

Tarvitsetko metsäsuunnitelmalle joustavan maksuaikataulun? Se onnistuu! Lue lisää tästä klikkaamalla Mhy Metsätilistä!

Metsäsuunnitelma on kuin metsäsi pankkikirja. Metsäsuunnitelma on metsänomistajan avuksi tehtävä käsikirja, johon kootaan tieto puustosta, metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista. Se kertoo paljonko metsästäsi voi saada tuloja tulevina vuosina ja paljonko metsänhoitoon pitää panostaa, jotta metsäsi tuottaa hyvin.

Laadimme sinulle metsäsuunnitelman toiveidesi ja tavoitteidesi mukaan. Halutessasi metsäsuunnitelma voidaan tehdä myös eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta varten. Suunnitelman luovutuksen yhteydessä saat henkilökohtaista metsänhoidon ja suunnitelman käytön opastusta. Suunnitelman hankkimisen kulut voi vähentää metsäverotuksessa.

Metsäsuunnitelma sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • metsän kasvupaikat
  • puustotiedot
  • hoitotyöt ja niiden aikataulut
  • hakkuut ja niiden aikataulut
  • puutavaralajien osuudet
  • kehitysluokat
  • tiedot arvokkaista luontokohteista
  • kartat ja kuvioittaiset tiedot metsästä
  • havainnolliset teemakartat ja yhteenvedot

Katso video: Metsäsuunnitelmaa tekemässä metsässä 

Lähde videomatkalle metsään hiihtäjä Perttu Hyvärisen ja metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnittelijan kanssa. Mitä Perttu miettii, kun hänen metsäänsä tehdään metsäsuunnitelmaa?
 
 
 

Voimme räätälöidä suunnitelmasta omistajalleen sopivan vapaavalinnaisten lisäosien avulla

Eri-ikäiskasvatukseen tähtäävä metsäsuunnitelma

Etsitään metsästä alueet, joilla on edellytyksiä eri-ikäiskasvatukseen. Niille laaditaan ehdotukset metsänkäsittelystä, jolla tuetaan eri-ikäiskehitystä. Jos metsää on hoidettu tasaikäisenä, eri-ikäiseksi muuttamiseen voi kulua kymmeniä vuosia. Eri-ikäisessä metsässä uudistaminen pyritään toteuttamaan luontaisesti. Hakkuuvaihtoehtoja ovat harvennus-, siemenpuu-, suojuspuu-, verhopuu-, pienaukko- ja poimintahakkuu, sekä ylispuiden poisto. Puunkorjuu on eri-ikäisessä metsässä vaativampaa kuin tasaikäisessä metsässä ja puunmyyntitulot hakkuukertaa kohden pienemmät, mutta myös uudistamiskulut jäävät alhaisemmiksi. Eri-ikäinen metsä mahdollistaa myös esimerkiksi lintujen, riistan ja muiden eliölajien elinympäristöjen turvaamisen.

Riistanhoidollinen metsäsuunnitelma

Kartoitetaan eri riistaeläinten suosimat elinympäristöt ja metsänhoitoehdotuksissa huomioidaan niiden hoito. Kaikissa metsätalouden toimenpiteissä voidaan jättää riistaeläimiä varten pieniä käsittelemättömiä alueita. Harvennushakkuissa suositaan pensaskerroksen tai lehtipuuston säästämistä ja hakkuuohjeisiin sisällytetään ohjeet riistan elinympäristöjen turvaamiseksi. Suunnitelmassa voidaan esittää esimerkiksi riistapeltojen, nuolukivien tai juomapaikkojen perustamista.

Monitavoitteinen metsäsuunnitelma

Monitavoitteinen metsäsuunnitelma on metsänomistajan omien tavoitteiden mukaan räätälöity metsäsuunnitelma. Suunnitelmassa voidaan huomioida luontoarvoja tarkemmin, kuin mitä metsälainsäädäntö, Hyvän metsänhoidon suositukset ja metsäsertifioinnin vaatimukset edellyttävät tai painottaa maisemaan liittyviä tekijöitä, kuten leveämpiä suojavyöhykkeitä, metsän peitteisyyttä tai näkymien avaamista. Metsänkäsittelyn ulkopuolelle jätettävät alueet merkitään karttaan suojavyöhykkeineen, hakkuissa suositaan sekapuustoa, säästöpuiden alustaa ei raivata ja annetaan suosituksia erilaisista luonnonhoitotöistä, joilla monimuotoisuutta voidaan edistää.

 

 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme