Pohjois-SavoMetsänlannoitus

Pyydä tarjous

Tarjoamme erittäin kattavat metsän terveys- ja kasvatuslannoituspalvelut niin maasta kuin ilmastakin levitettynä koko toimialueellamme!

Kasvatuslannoitukset

Kasvatuslannoituksia tehdään havupuuvaltaisissa nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä typpilannoitteilla. Kasvatuslannoitus on sijoituksena erittäin kannattava ja vähäriskinen, jolla voi hyvinkin saada 15 % tuoton sijoitetulle pääomalle. Kasvatuslannoituksen myötä seuraavan hakkuun ajankohtaa on mahdollista aikaistaa, siitä kertyvää puumäärää lisätä ja ennen kaikkea metsän arvokasvu paranee, sillä kasvatuslannoitus lisää metsikössä kasvavan tukkipuun määrää. Lisäksi kasvatauslannoitus on ilmastoteko, sillä metsikkö sitoo lannoituksen myötä huomattavasti enemmän hiiltä.

Turvemailla (turvekerros yli 30 cm) lannoitus tehdään tuhkalannoitteilla. Sen vaikutusaika on pitkä, jopa 30 vuotta, ja sillä voi myös korjata turvemaan metsikön ravinnehäiriöt. Tuhkalannoitukset on maastovauroiden ehkäisemiseksi useimmiten järkevin tehdä helikopterilevityksenä. Myös maalevitys on mahdollista, jos turvemaan metsikön harvennushakkuu ja lannoitus ajotetaan tehtäväksi samana talvena.

Terveyslannoitukset

Pohjois-Savon metsät kärsivät laajalti boorinpuutoksesta. Se aiheuttaa pahimillaan puustolle pahoja kasvuhäiriöitä ja laatutappioita. Ainoa keino boorinpuutoksen korjaamiseen on boorilannoitus. Terveyslannoitukseen on haettavissa myös Kemera-tukea, jonka suuruus on 30 % lannoituksen kustannuksista.

Myös turvemaiden tuhkalannoituksiin on mahdollista saada Kemera-tukea, jos puustossa on havaittavissa ravinnehäiriöitä.

Selvitä oman metsäsi lannoitustarpeet ja niihin käypäiset lannoitteet Mhy Pohjois-Savon metsäasiantuntijalta!

Tarvitsetko lannoitukselle joustavan maksuaikataulun? Se onnistuu! Lue lisää tästä klikkaamalla Mhy Metsätilistä!

Metsän lannoitus – sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin korkojen kera!

Puuston nopeampi kasvu aikaistaa sekä harvennuksia että päätehakkuuta – ja samalla näistä saatavia tuloja. Lannoitus vauhdittaa puuston kasvua 6–10 vuoden ajan ja tuo 12–20 m3/ha lisää puuta. Lannoituksella voidaan myös korjata maaperän ravinne-epätasapainoa, jolloin kasvu palautuu. Osa harvennushakkuun tuotosta kannattaa sijoittaa muutaman vuoden kuluttua takaisin metsään ja lannoittaa. Investoinnin takaisinmaksuaika on muihin metsänhoitotöihin verrattuna suhteellisen lyhyt, sillä lisätuotto realisoituu pääosin jo seuraavassa hakkuussa.

Lannoitus sopii hoidettuihin metsiin – millainen kohde kannattaa lannoittaa?

Metsänlannoituksella voidaan lisätä sekä nuoren että varttuneen havupuuvaltaisen kasvatusmetsän järeytymistä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Sopiva ajankohta lannoitukselle on vuosi tai pari harvennuksen jälkeen. Metsää voi lannoittaa useamman kerran kiertoajan kuluessa. Mikäli lannoitus toteutetaan vain kerran, kannattaa se tehdä noin 6–10 vuotta ennen uudistushakkuuta. Tällöin tukkipuun osuutta lisäävästä lannoitusinvestoinnista saadaan paras tuotto.

Metsänlannoituksella lisätään niitä ravinteita, joita maapohjassa on niukasti puiden tarpeeseen nähden.

Kasvua rajoittavia ravinteita ovat yleensä joko typpi tai fosfori. Typestä on pulaa lähinnä kivennäismailla ja fosforista turvemailla. Boorin puutosta voi esiintyä molemmilla. Kivennäismailla lannoituksen vaikutusaika on noin 6–10 vuotta. Turvemailla lannoitusvaikutus kestää kivennäismaita pidempään, 15–30 vuotta lannoitteesta riippuen.

Tuhkalannoitusta turvemaille

Turvemailla on yleensä pulaa kaikista muista ravinteista paitsi typestä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan puutuhka sisältää kaikkia rämemänniköiden tarvitsemia ravinteita. Tuhkalannoituksen seurauksena puuston kasvu lisääntyy 2–3-kertaiseksi lannoittamattomaan verrattuna. Sopivia tuhkalannoituskohteita ovat ojitetut turvemaat, joissa turpeen paksuus on vähintään 0,5m ja puuston määrä riittää ylläpitämään kuivaustehoa.
Lannoituksella enemmän puuta nopeammin – lisäkasvua jopa 12–20 m3 hehtaarille

Metsänhoitosuositusten mukaan Etelä- ja Keski-Suomen kivennäismailla saadaan varttuneissa metsissä typpilannoituksella tuotettua lisäpuuta yleensä 12–20 kuutiota hehtaarilla. Turvemailla tuhkalannoituksella voidaan lisätä männyn kasvua vuositasolla jopa 2–4 kuutiota. Pohjois-Suomen eteläosassa lannoituksella saatava kasvunlisäys on kivennäismailla 60–80 prosenttia Etelä-Suomen arvoista.

Hyvin kasvava metsä sitoo enemmän hiiltä

Metsän lannoitus on myös ilmastoteko. Lannoituksen aiheuttama kasvunlisäys sitoo jopa 10 tonnia hiilidioksidia hehtaarille sen lisäksi, mitä metsä normaalisti kasvaessaan sitoisi.

Lannoitetusta metsästä voi turvallisesti kerätä marjoja ja sieniä

Lannoituksessa metsään lisätään vain niitä ravinteita, joita siellä muutenkin pitäisi olla. Marjasato voi jopa parantua lannoitusvaikutuksesta. Metsälannoitteiden valmistukseen käytetään samoja raaka-aineita kuin pelloilla ja puutarhoissa käytettäviin lannoitteisiin.

Lannoituskulut voi vähentää metsäverotuksessa

Metsänlannoituksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähennyskelpoinen menoerä metsäverotuksessa. Lannoitus on hyvä tapa sijoittaa osa metsätuloista takaisin metsään kasvamaan korkoa. Lannoitus lisää puun määrää metsätilalla ja tilan arvo kasvaa, mikä hyödyttää myös seuraavaa sukupolvea.

Metsänhoitoyhdistyksen metsänlannoitus toteutetaan yhteislannoituksena, jolloin kustannukset pysyvät kurissa

Neuvomme sinua sopivan lannoituskohteen ja lannoitteen valinnassa. Suunnittelemme ja hoidamme lannoitukset keskitetysti helikopteri- tai maalevityksenä. Sinun ei tarvitse huolehtia lannoitteiden tilaamisesta, oikeista levitysmääristä tai lannoitteen laadusta. Ota yhteyttä meihin ja me hoidamme sen jälkeen kaiken muun!

Lannoituskohteeksi parhaiten sopivat havupuuvaltaiset sekä nuoret että varttuneet kasvatusmetsät. 

 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme