Pohjois-SavoMetsänlannoitus

Pyydä tarjous
Pyydä tarjous

Metsänlannoitus

Lue lisää

Tarjoamme erittäin kattavat metsän terveys- ja kasvatuslannoituspalvelut niin maasta kuin ilmastakin levitettynä koko toimialueellamme!

Kasvatuslannoitukset

Kasvatuslannoituksia tehdään havupuuvaltaisissa nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä typpilannoitteilla. Kasvatuslannoitus on sijoituksena erittäin kannattava ja vähäriskinen, jolla voi hyvinkin saada 15 % tuoton sijoitetulle pääomalle. Kasvatuslannoituksen myötä seuraavan hakkuun ajankohtaa on mahdollista aikaistaa, siitä kertyvää puumäärää lisätä ja ennen kaikkea metsän arvokasvu paranee, sillä kasvatuslannoitus lisää metsikössä kasvavan tukkipuun määrää. Lisäksi kasvatauslannoitus on ilmastoteko, sillä metsikkö sitoo lannoituksen myötä huomattavasti enemmän hiiltä.

Mikäli omistat kangasmaan männikön, joka kasvaa kuivahkolla tai tuoreella kankaalla ja joka on harvennettu 1-8 vuotta sitten, oikea kasvatuslannoite kohteelle on Yaran Metsäsalpietari. Harvennetuille kuusikoille oikea lannoite on puolestaan Yaran Metsän NP. Lannoituksen vaikutusaika on noin 8 vuotta. Valtaosa typpilannoituksista tehdään helikopterilevityksenä. Mikäli metsikkökuvion ajourasto ja maan kantavuus sallii, on typpilannoitus mahdollista tehdä myös maalevityksenä, etenkin männikkökankailla se onnistuu hyvin.

Turvemailla (turvekerros yli 30 cm) lannoitus tehdään tuhkalannoitteilla, jossa käytämme Ecolan Horus -tuhkalannoitetta. Tuhkalannoituksen vaikutusaika on pitkä, jopa 30 vuotta, ja sillä voi myös korjata turvemaan metsikön ravinnehäiriöt. Tuhkalannoitukset on maastovauroiden ehkäisemiseksi useimmiten järkevin tehdä helikopterilevityksenä. Myös maalevitys on mahdollista, jos turvemaan metsikön harvennushakkuu ja lannoitus ajotetaan tehtäväksi samana talvena.

Terveyslannoitukset

Pohjois-Savon metsät kärsivät laajalti boorinpuutoksesta. Se aiheuttaa pahimillaan puustolle pahoja kasvuhäiriöitä ja laatutappioita. Ainoa keino boorinpuutoksen korjaamiseen on boorilannoitus. Terveyslannoitukseen on haettavissa myös Kemera-tukea, jonka suuruus on 30 % lannoituksen kustannuksista.

Taimikkovaiheen boorinpuutos metsiköt lannoitetaan Ecolanin Silva Borea tuhkapohjaisella boorilannoitteella, joka levitetään helikopterista käsin. Vaihtoehtoisesti taimikon boorilannoitus on mahdollista tehdä nestemäisellä Yaran Bortrac -boorilannoitteella, jonka metsuri levittää taimikkoon reppuruiskulla.

Kertaalleen harvennetut boorinpuutos metsiköt lannoitetaan Yaran Metsän NP lannoitteella, joka levitetään helikopterista.

Myös turvemaiden tuhkalannoituksiin on mahdollista saada Kemera-tukea, jos puustossa on havaittavissa ravinnehäiriöitä.

 

Selvitä oman metsäsi lannoitustarpeet ja niihin käypäiset lannoitteet Mhy Pohjois-Savon metsäasiantuntijalta!

Tarvitsetko lannoitukselle joustavan maksuaikataulun? Se onnistuu! Lue lisää tästä klikkaamalla Mhy Metsätilistä!

Metsän lannoitus on hyvä sijoitus. Ota yhteyttä meihin, kun metsäsi kaipaa terveyslannoitusta tai haluat kasvatuslannoituksella metsällesi paremman tuoton. Metsänhoitoyhdistys kerää  lannoitettavat kohteet yhteishankkeeksi, jolloin lannoitus tulee edullisemmaksi. Suunnittelemme ja hoidamme lannoitukset keskitetysti kopteri- tai maalevityksenä.

Terveyslannoitukseen voi useimmiten saada valtion Kemera -tukea. Terveyslannoituksella korjataan maaperän ravinnetasapainoa. Lannoituksella turvataan puuston kasvuedellytykset. Turvemaat lannoitetaan yleensä harvennushakkuun ja ojien perkauksen yhteydessä. Turvemailla kasvunlisäystä tulee 2-4 m3/ha/vuosi. Niin sanottuja kasvatuslannoituksia tehdään nuorissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsyyttä lähenevissä metsissä. Lannoituksen tavoitteena on saada lisää järeämpää puuta.

Kunnostusojitus palauttaa metsäsi kasvukuntoon

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki, jotta metsän vesitalous saadaan kuntoon. Kysy metsäneuvojaltasi, onko metsätilasi sijaintialueella suunnitteilla yhteisiä ojitushankkeita. Yhteishankkeet laskevat yksikkökustannuksia.

Valtion myöntämää Kemera -tukea saa myös ojitetun alueen kunnostamiseen.                                                                                                                                                                        Ojitetun alueen kunnostus voi tarkoittaa:

  • ojien perkausta
  • täydennysojitusta
  • vesiensuojelutyötä
  • ojitusalueeseen liittyvää piennartie tekoa

Ojitushankkeiden yhteydessä hoidamme myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut ja lannoituksen. Näin saat metsäsi kerralla tuottamaan.

Kunnostusojituksen yhteydessä on tärkeää huomioida myös vesien suojelu. Katso tästä video, millaisilla toimenpiteillä vesien suojelua huomioidaan metsätaloudessa.

Vesiensuojelurakenteet suunnitellaan ja rakenteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme