Pohjois-SavoMetsänlannoitus

Pyydä tarjous
Pyydä tarjous

Tarjoamme erittäin kattavat metsän terveys- ja kasvatuslannoituspalvelut niin maasta kuin ilmastakin levitettynä koko toimialueellamme!

Kasvatuslannoitukset

Kasvatuslannoituksia tehdään havupuuvaltaisissa nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä typpilannoitteilla. Kasvatuslannoitus on sijoituksena erittäin kannattava ja vähäriskinen, jolla voi hyvinkin saada 15 % tuoton sijoitetulle pääomalle. Kasvatuslannoituksen myötä seuraavan hakkuun ajankohtaa on mahdollista aikaistaa, siitä kertyvää puumäärää lisätä ja ennen kaikkea metsän arvokasvu paranee, sillä kasvatuslannoitus lisää metsikössä kasvavan tukkipuun määrää. Lisäksi kasvatauslannoitus on ilmastoteko, sillä metsikkö sitoo lannoituksen myötä huomattavasti enemmän hiiltä.

Turvemailla (turvekerros yli 30 cm) lannoitus tehdään tuhkalannoitteilla. Sen vaikutusaika on pitkä, jopa 30 vuotta, ja sillä voi myös korjata turvemaan metsikön ravinnehäiriöt. Tuhkalannoitukset on maastovauroiden ehkäisemiseksi useimmiten järkevin tehdä helikopterilevityksenä. Myös maalevitys on mahdollista, jos turvemaan metsikön harvennushakkuu ja lannoitus ajotetaan tehtäväksi samana talvena.

Terveyslannoitukset

Pohjois-Savon metsät kärsivät laajalti boorinpuutoksesta. Se aiheuttaa pahimillaan puustolle pahoja kasvuhäiriöitä ja laatutappioita. Ainoa keino boorinpuutoksen korjaamiseen on boorilannoitus. Terveyslannoitukseen on haettavissa myös Kemera-tukea, jonka suuruus on 30 % lannoituksen kustannuksista.

Myös turvemaiden tuhkalannoituksiin on mahdollista saada Kemera-tukea, jos puustossa on havaittavissa ravinnehäiriöitä.

Selvitä oman metsäsi lannoitustarpeet ja niihin käypäiset lannoitteet Mhy Pohjois-Savon metsäasiantuntijalta!

Tarvitsetko lannoitukselle joustavan maksuaikataulun? Se onnistuu! Lue lisää tästä klikkaamalla Mhy Metsätilistä!

Metsänlannoituksella vauhditat puuston kasvua 

Puuston nopeampi kasvu aikaistaa sekä harvennuksia että päätehakkuuta – ja samalla näistä saatavia tuloja. Lannoitus vauhdittaa puuston kasvua 6–10 vuoden ajan ja tuo 12–20 m3/ha lisää puuta. Lannoituksella voidaan myös korjata maaperän ravinne-epätasapainoa, jolloin kasvu palautuu. Osa harvennushakkuun tuotosta kannattaa sijoittaa muutaman vuoden kuluttua takaisin metsään ja lannoittaa. 

Metsänhoitoyhdistyksen metsänlannoitus toteutetaan yhteislannoituksena, jolloin kustannukset pysyvät kurissa. Neuvomme sinua sopivan lannoituskohteen ja lannoitteen valinnassa. Suunnittelemme ja hoidamme lannoitukset keskitetysti helikopteri- tai maalevityksenä. Sinun ei tarvitse huolehtia lannoitteiden tilaamisesta, oikeista levitysmääristä tai lannoitteen laadusta. Ota yhteyttä meihin ja me hoidamme sen jälkeen kaiken muun!

Lannoituskohteeksi parhaiten sopivat havupuuvaltaiset sekä nuoret että varttuneet kasvatusmetsät. Katso lisätietoja lannoituksesta videolta. Ja lue miksi lannoittaminen kannattaa täältä>>

Kunnostusojitus palauttaa metsäsi kasvukuntoon

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki, jotta metsän vesitalous saadaan kuntoon. Kysy metsäneuvojaltasi, onko metsätilasi sijaintialueella suunnitteilla yhteisiä ojitushankkeita. Yhteishankkeet laskevat yksikkökustannuksia.

Valtion myöntämää Kemera -tukea saa myös ojitetun alueen kunnostamiseen.                                                                                                                                                                        Ojitetun alueen kunnostus voi tarkoittaa:

  • ojien perkausta
  • täydennysojitusta
  • vesiensuojelutyötä
  • ojitusalueeseen liittyvää piennartie tekoa

Ojitushankkeiden yhteydessä hoidamme myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut ja lannoituksen. Näin saat metsäsi kerralla tuottamaan.

Kunnostusojituksen yhteydessä on tärkeää huomioida myös vesien suojelu. Katso tästä video, millaisilla toimenpiteillä vesien suojelua huomioidaan metsätaloudessa.

Vesiensuojelurakenteet suunnitellaan ja rakenteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme