Metsäverotilaisuus Lahdessa/etäyhteydellä

26.01.2022 - 18:00

Tervetuloa metsäverotilaisuuteen Lahteen!

Tilaisuudessa pääset päivittämään metsäverotuksen tiedot ja saat asiantuntijalta verosuunnitteluvinkkejä. 

Tilaisuus järjestetään Ravintola Lokissa (Jalkarannantie 19) klo 18.00 alkaen. 

Tilaisuuden kesto on n. 2,5 tuntia, kahvitarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumista.

Metsäverotilaisuudet ovat maksuttomia mhy-jäsenille. Ei jäsenhinta on 50 e.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä teams- sovelluksella oheisen linkin kautta. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdmYmRkNzAtMzc4Zi00MjBmLThjNjAtZjdkZGFlNzFkNTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efbf462d-bfcf-492f-a548-a024a7e3c6db%22%2c%22Oid%22%3a%2276335b7b-58b7-4c5f-bd21-1b541d98105d%22%7d

 

Tämän tapahtuman järjestää

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme

Väihkyläntie 2, 19700 SYSMÄ
Puhelin 03 855 4300
paijathame@mhy.fi