Puukauppa jatkunut normaalisti lakoista huolimatta Pohjois-Suomessa

haapavesi-karsamaki

Puukaupan painopiste on viime vuosina sijoittunut kevätkaudelle. Kevät on kiireistä aikaa myös muiden metsänhoitotöiden suunnittelujen kannalta. Työmarkkinaselkkaukset ovat tuoneet markkinoille epävarmuutta. Toistaiseksi tämä ei ole näkynyt puumarkkinoilla, vaan puukauppa on käynyt hyvin. Lisäksi pitkä talvi on mahdollistanut talvileimikoiden korjuun ja kaukokuljetusten jatkumisen. Vaikka tehtaiden puun käyttöä on jouduttu rajoittamaan, nähdään markkinoilla jo käännettä positiiviseen. Puulla on kysyntää ja se mahdollistaa investoinnit metsänhoitoon myös taimikonhoitojen ja nuorten metsien harvennusten osalta. Lisäksi uudessa Metka-metsätalouden kannustejärjestelmässä on hyviä tukimuotoja metsien hoitoon.

Puumarkkinoilla on useina aikaisempina keväinä ollut puun ostojen piikki, joka on nostanut puun hintatasoja. Tänä vuonna puun ostot ovat olleet vielä normaalilla tasollaan. Puun hinnat lähtivät vahvistumaan jo loppuvuodesta. Hintojen nousu on jatkunut ja erityisesti kuitupuun hintataso on noussut jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Harvennuspuulla onkin ollut hyvä kysyntä, joka tarkoittaa painopisteen siirtymistä metsänhoidollisiin hakkuisiin. Tämä luo mahdollisuuksia puuston kasvulle ja järeytymiselle.

Lakkojen johdosta tienvarsi- ja terminaalivarannot ovat kasvaneet, mutta niiden pitääkin olla korkealla tasolla kelirikkokauden lähestyessä. Lakkojen loppuminen ja puun käytön lisääntyminen syövät normaalisti nopeasti kasvaneet varastomäärät. Pohjois-Suomessa haastetta aiheuttaa kuitenkin Metsä Groupin Kemin biotehtaan pitkä tuotantokatkos, joka johtuu maaliskuussa tapahtuneesta kaasuräjähdyksestä.

Energiapuuvarastot ovat kylmän talven jälkeen ohuet ja varautuminen tulevaan talveen luo kysyntää erityisesti nuoren metsän kunnostuksiin. Energiapuun voimakas kysyntä on nostanut puun hintaa myös Pohjois-Suomessa.

Lopputuotemarkkinoilla on nähtävillä positiivisia asioita. Sellun varastot ovat Euroopassa laskeneet alhaiselle tasolle ja hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Samoin sahatavaramarkkinoilla hinnat ovat vahvistuneet erityisesti mäntysahatavaralle. Maailmantalouden odotus kasvusta on siirtynyt loppuvuoteen, jota tukisi vielä korkotason ja yleisen hintatason lasku. Tällöin metsäteollisuuden tuoterepertuaarille olisi kokonaisuudessaan tulossa käännettä parempaan.

Metsänomistajan kannalta positiivisia asioita ovat olleet kuitu- ja energiapuun kysyntä – nyt on hyvä hetki tehdä harvennushakkuut oikea-aikaisesti. Erityinen kiinnostus puunostajilla on kelirikkoaikana korjattavista kohteista, jotka kannattaa kilpailuttaa metsänhoitoyhdistyksen metsäammattilaisen toimesta.

Seppo Miettunen

Kenttäpäällikkö

MTK Metsänomistajat

Ajankohtaista

 1. Hyödynnä jäsenyyden edut – käytä metsäammattilaista puukaupassa apuna

  Hyödynnä jäsenyyden edut – käytä metsäammattilaista puukaupassa apuna

  Haapavesi-Kärsämäki

  Lue lisää
 2. Metsänhoitoyhdistysten yhteinen metsäopintomatka Puolaan 23.-27.9.2024.

  Metsänhoitoyhdistysten yhteinen metsäopintomatka Puolaan 23.-27.9.2024.

  Haapavesi-Kärsämäki

 3. Jukka Holappa on valittu uudeksi toiminnanjohtajaksi

  Jukka Holappa on valittu uudeksi toiminnanjohtajaksi

  Haapavesi-Kärsämäki

2024 © Metsänhoitoyhdistykset