Skogsvårdsföreningen Österbotten

Din förening

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 Vasa
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi

Visa händelser av alla skogsvårdsföreningar

Butiken Savotta

Skogsägarnas nätbutik

Verktyg och tillbehör för skogsvård finns att beställa på
www.savotanpuoti.fi

Föreningens prislista

SilvaNetti

SilvaNetti

20
/ år + 15 cent / ha, moms 0%. Medlemspris.
Bekanta dig med tjänsten

Facebook

Skogsägarna Österbotten

23.09.2016

Börjar vara dags att fatta pennan och lämna in er kandidatansökan till Skogsvårdsföreningens fullmäktigeval. Närmare information och ansökan på vår valsida. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 14.10!

Till skogsägaren

Aktuell information om virkespriser

Kontakta oss

Postadress: PB 186, 65101 Vasa

Besöksadress:
Företagaregatan 13, 65380 Vasa Futura III, andra våningen.

www.skogsvardsforeningen.fi
www.skogsfastigheter.fi
https://www.facebook.com/skogsagarna

Samtalskostnader till 0204-nummer:
Från vanlig telefon 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min
Från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min