Skogsvårdsföreningen Österbotten

Din förening

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 Vasa
Telefon 020 413 7900
info@svf.fi

Visa händelser av alla skogsvårdsföreningar

Rotpriser för förnyelser v.44

€/m3
57,52Tall- timmer
55,95Gran- timmer
36,92Björk- timmer
18,24Tall- fiber
18,03Gran- fiber
17,69Björk- fiber
Enligt Skogsforskningsinstitutets statistik

Till skogsägaren

Aktuell information om virkespriser

Kontakta oss

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Postadress:
PB 186
65101 Vasa

Besöksadress:
Företagaregatan 13, 65380 Vasa
Futura III, andra våningen.

www.skogsvårdsforeningen.fi
www.skogsfastigheter.fi
https://www.facebook.com/skogsagarna

Samtalskostnader till 0204-nummer:
Från vanlig telefon 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min
Från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min

Butiken Savotta

Skogsägarnas nätbutik

Verktyg och tillbehör för skogsvård finns att beställa på
www.savotanpuoti.fi