Skogsvårdsföreningen Österbotten

Facebook

Skogsägarna Österbotten

20.10.2016

Fullmäktigekandidaterna finns på nätet
Alla fullmäktigekandidater finns nu upplagda på vår hemsida. Gå in och se om ni hittar en lämplig kandidat.

Valet förrättas ju genom postval, röstsedlarna kommer på posten i nästa vecka. Röstningstiden tar slut 25.11, röstsedlar som har postats då godkänns i valet.

Till skogsägaren

Aktuell information om virkespriser

Kontakta oss

Postadress: PB 186, 65101 Vasa

Besöksadress:
Företagaregatan 13
65380 Vasa 
Futura III, 2:a våningen

010 581 8400

www.skogsvardsforeningen.fi
www.skogsfastigheter.fi
https://www.facebook.com/skogsagarna

Samtalskostnader till 0204-nummer:
Från vanlig telefon 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min
Från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min