Skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Vill du på de här sidorna se nyheter, tjänster och kontaktuppgifter för Skogsvårdsföreningen Österbotten, välj Skogsvårdsföreningen Österbotten som din förening.
Du har valt som din förening. Vill du på de här sidorna se nyheter, tjänster och kontaktuppgifter för Skogsvårdsföreningen Österbotten, välj Skogsvårdsföreningen Österbotten som din förening.

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbotten är skogsägarnas intressebevakare. Du som medlem i skogsvårdsföreningen kan alltid be om råd i anknytning till din skog, det må sedan gälla virkeshandel, skogsvård, skogsbeskattning eller naturskydd. Vi arbetar nära dig som skogsägare och sysselsätter lokalt, våra 30 skogsarbetare och lokala entreprenörer känner väl till ditt område. Skogsägande idag behöver inte vara slitsamt, vi erbjuder en mängd tjänster som du kan använda dig av.

Det är lätt att äga skog med Skogsvårdsföreningens hjälp!

Kontaktuppgifter

Terjärv
Karleby - Kronoby
Larsmo - Jakobstad
Pedersöre
Nykarleby
Vörå
Korsholm - Vasa
Malax
Korsnäs
Pörtom
Övermark
Närpes - Kaskö
Kristinestad - Lappfjärd

Kontaktuppgifter

Kontor

Terjärv

Södra Terjärvvägen 9

68700 Terjärv

Karleby - Kronoby

Kronobyvägen 8

68500 Kronoby

Larsmo - Jakobstad

Näsvägen 2 D

68560 Eugmo

Pedersöre

Bärklarsvägen 3

68810 Ytteresse

Telefon. 020 413 7920

Nykarleby

Sollefteågatan 5

66900 Nykarleby

Vörå

Vöråvägen 38

66600 Vörå

Korsholm - Vasa

PB 186

65101 Vasa

Telefon. 020 413 7900

Malax

Magasinvägen 2 B 3

66100 Malax

Korsnäs

Vikingvägen 14

66200 Korsnäs

Pörtom

Centrumvägen 15

66270 Pörtom

Övermark

Vasavägen 1615

64610 Övermark

Närpes - Kaskö

Östragränden 4

64200 Närpes

Kristinestad - Lappfjärd

Lappfjärdsvägen 729

64300 Lappfjärd

Nyckeltal

Privatskogar
460 000 ha
Antalet medlemmar
16 136
Skogsfastighetens medelareal
23 ha
Trädbeståndets årlig tillväxt
2 600 000 m3
Genomsnittlig avverkningsvolym
1 500 000 m3
Trädslagsindelning
Finansieringszon
2