Skogsvårdsföreningen Österbotten

Föreningens prislista

SilvaNetti

SilvaNetti

20
/ år + 15 cent / ha, moms 0%. Medlemspris.
Bekanta dig med tjänsten

Facebook

Skogsägarna Österbotten

23.01.2017

Praktikanter sökes till sommaren 2017.

Till skogsägaren

Aktuell information om virkespriser

Kontakta oss

Postadress: PB 186, 65101 Vasa

Besöksadress:
Företagaregatan 13
65380 Vasa 
Futura III, 2:a våningen

010 581 8400

www.skogsvardsforeningen.fi
www.skogsfastigheter.fi
https://www.facebook.com/skogsagarna