Skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Facebook

Skogsägarna Österbotten

16.02.2017

Medlemsförmån
GRATIS KURSER FÖR VÅRA MEDLEMMAR

Skogsvårdsföreningen erbjuder under vårterminen tillsammans med YA en mängd kurser riktade till skogsägare. Nedanstående kurser är kostnadsfria för våra medlemmar, för icke-medlemmar 30 € / kurs.

Ta tillfället i akt och lära er något nytt alternativt uppdatera era befintliga kunskaper!

Till skogsägaren

Aktuell information om virkespriser

Kontakta oss

Postadress: PB 186, 65101 Vasa

Besöksadress:
Företagaregatan 13
65380 Vasa 
Futura III, 2:a våningen

010 581 8400

www.skogsvardsforeningen.fi
www.skogsfastigheter.fi
https://www.facebook.com/skogsagarna