Skogsvårdsföreningen Österbotten

Din förening

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 Vasa
Telefon 020 413 7900
info@svf.fi

Visa händelser av alla skogsvårdsföreningar

Rotpriser för förnyelser v.6

€/m3
56,10Tall- timmer
53,90Gran- timmer
36,17Björk- timmer
18,30Tall- fiber
17,72Gran- fiber
17,76Björk- fiber
Källa: Luke

Till skogsägaren

Aktuell information om virkespriser

Kontakta oss

Postadress: PB 186, 65101 Vasa

Besöksadress:
Företagaregatan 13, 65380 Vasa Futura III, andra våningen.

www.skogsvårdsforeningen.fi
www.skogsfastigheter.fi
https://www.facebook.com/skogsagarna

Samtalskostnader till 0204-nummer:
Från vanlig telefon 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min
Från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min

Butiken Savotta

Skogsägarnas nätbutik

Verktyg och tillbehör för skogsvård finns att beställa på
www.savotanpuoti.fi