Skogsvårdsföreningen Österbotten

Din förening

Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 186, 65101 Vasa
Telefon 010 581 8400
info@svf.fi

Visa händelser av alla skogsvårdsföreningar

Butiken Savotta

Skogsägarnas nätbutik

Verktyg och tillbehör för skogsvård finns att beställa på
www.savotanpuoti.fi

Till skogsägaren

Aktuell information om virkespriser

Kontakta oss

Postadress: PB 186, 65101 Vasa

Besöksadress:
Företagaregatan 13, 65380 Vasa Futura III, andra våningen.

www.skogsvardsforeningen.fi
www.skogsfastigheter.fi
https://www.facebook.com/skogsagarna

Samtalskostnader till 0204-nummer:
Från vanlig telefon 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min
Från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min