Metsänhoitoyhdistys Satakunta

Oma yhdistyksesi

Metsänhoitoyhdistys Satakunta

Päätoimisto
Osoite Yrjönkatu 2, 28100 PORI
Puhelin 02 632 6330
Sähköposti etunimi.sukunimi@mhy.fi
satakunta@mhy.fi

Katso kaikkien metsänhoitoyhdistysten tapahtumat

Puun hinnat yhdistyksen alueella

€/m3
56,30Mänty- tukki
59,11Kuusi- tukki
40,87Koivu- tukki
17,84Mänty- kuitu
21,70Kuusi- kuitu
17,18Koivu- kuitu
Puun hinnat ovat Mhy Satakunnan toteutuneita pystyhintoja kesä- heinäkuussa 2016. Leimikoittain vaihtelu hinnoissa on merkittävää. Edelleen kuusitukilla on hyvä kysyntä. Olkaa yhteydessä metsäasiantuntijohimme, heiltä saatte lisätietoja omaan puukauppaanne.

Savotan puoti

Tehoheinäin

65,90

Facebook

Metsänhoitoyhdistys Satakunta

25.08.2016

Muutaman vuoden vanhoissa taimikoissa on usein varhaishoidon tarvetta etenkin rehevillä kohteilla. Kuusi sietää mäntytaimea paremmin lehtipuutaimikon kurimuksessa kilpailua, mutta ajallaan tehty varhaishoito sekä sen jälkeinen taimikonharvennus mahdollistavat hyvän ensiharvennuskohteen sekä puuston paremman järeytymisen koko kiertoajallaan. Kuvien kaltaista kohdetta tänään tarkastaessa laitoin ylös varhaisperkauksen olevan ajankohtainen ensi vuonna, jotta lehtipuusto ei pääse kasvamaan liiaksi kuusitaimien päälle. Kiireisempiä kohteita ehtii vielä toteuttamaan tällekin vuodelle, sillä alkuhoitotöissä ei kannata koskaan viivytellä!

-Esa

Metsänomistajalle

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä meihin

Osoittemme ja puhelinnumeromme löydät tältä sivulta. 

Voit ottaa Metsänhoitoyhdistys Satakuntaan yhteyttä myös nettisivujen yhteydenottolomakkeella (linkki alla)