Metsänhoitoyhdistys Satakunta

Oma yhdistyksesi

Metsänhoitoyhdistys Satakunta

Päätoimisto
Osoite Yrjönkatu 2, 28100 PORI
Puhelin 02 632 6330
Sähköposti etunimi.sukunimi@mhy.fi
satakunta@mhy.fi

Katso kaikkien metsänhoitoyhdistysten tapahtumat

Puun hinnat yhdistyksen alueella

€/m3
54,53Mänty- tukki
57,69Kuusi- tukki
37,48Koivu- tukki
16,72Mänty- kuitu
21,10Kuusi- kuitu
16,36Koivu- kuitu
Puun hinnat ovat Mhy Satakunnan toteutuneita pystyhintoja huhti - toukokuussa 2016. Leimikoittain vaihtelu hinnoissa on merkittävää. Edelleen kuusitukilla on hyvä kysyntä. Olkaa yhteydessä metsäasiantuntijohimme, heiltä saatte lisätietoja omaan puukauppaanne.

Metsänomistajalle

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä meihin

Osoittemme ja puhelinnumeromme löydät tältä sivulta. 

Voit ottaa Metsänhoitoyhdistys Satakuntaan yhteyttä myös nettisivujen yhteydenottolomakkeella (linkki alla)

Facebook

Metsänhoitoyhdistys Satakunta

16.06.2016

Kuusikon harvennus onnistuu oikealla työtavalla ja hyvällä ajoituksella myös kesäaikaan. Onnistuneen kuusikon kesäharvennuksen edellytyksenä on, että hakkuu toteutetaan kuivaan aikaan, ajourien havutus tehdään huolellisesti ja juurikäävän torjunta tehdään laadusta tinkimättä. Lisäksi tässä korostuu entisestään sekä hakkuu- että ajokoneenkuljettajan ammattitaito.

Kuvien työmaa toteutettiin Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun toimesta kesäkuun alkuviikoilla. Tämäkin työmaa olisi ennen ollut talvikohde, mutta ajoittamalla korjuu kuivalle jaksolle saatiin työmaa korjattua onnistuneesti kesäaikaan. Nykyisten talvien ollessa hyvin ailahtelevia on kuiva kesäsää monesti huomattavasti parempi vaihtoehto kuin kehno talvi.

Savotan puoti

Tehoheinäin

65,90