Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala

Oma yhdistyksesi

Metsänhoitoyhdistys
Pohjois-Karjala

Kuurnankatu 3 b, 80100 JOENSUU
Puhelin 040 7069 166 Palvelemme klo 8.00 - 15.00
pohjois-karjala@mhy.fi

Katso kaikkien metsänhoitoyhdistysten tapahtumat

Yksityismetsien kantohinnat kaikki hakkuutavat

€/m3
54,07Mänty- tukki
52,80Kuusi- tukki
40,70Koivu- tukki
15,55Mänty- kuitu
16,05Kuusi- kuitu
14,45Koivu- kuitu
Pohjois-Karjala (viimeisen neljän viikon keskihinnat) päivitetty 15.4.2016

Metsänomistajalle

Liity jäseneksi

Savotan puoti

Tehoheinäin

65,90