Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala

Oma yhdistyksesi

Metsänhoitoyhdistys
Pohjois-Karjala

Kuurnankatu 3 B, 80100 JOENSUU
Puhelin 040 7069 166 Palvelemme klo 8.00 - 15.00
pohjois-karjala@mhy.fi

Yksityismetsien kantohinnat kaikki hakkuutavat

€/m3
54,07Mänty- tukki
51,17Kuusi- tukki
41,31Koivu- tukki
15,00Mänty- kuitu
15,07Kuusi- kuitu
14,87Koivu- kuitu
Pohjois-Karjala (viimeisen neljän viikon keskihinnat) päivitetty 19.5.2016

Metsänomistajalle

Liity jäseneksi

Savotan puoti

Tehoheinäin

65,90