Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala

Oma yhdistyksesi

Metsänhoitoyhdistys
Pohjois-Karjala

Kuurnankatu 3 b, 80100 JOENSUU
Puhelin +358 40 706 9166
pohjois-karjala@mhy.fi

Katso kaikkien metsänhoitoyhdistysten tapahtumat

Yksityismetsien kantohinnat kaikki hakkuutavat

€/m3
52,72Mänty- tukki
53,04Kuusi- tukki
40,28Koivu- tukki
14,72Mänty- kuitu
14,95Kuusi- kuitu
14,41Koivu- kuitu
Savo-Karjala (viimeisen neljän viikon keskihinnat) päivitetty 27.1.2015

Metsänomistajalle

Liity jäseneksi

Savotan puoti

Fiskars WoodXpert™ Pokara

39,90