Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala

Oma yhdistyksesi

Metsänhoitoyhdistys
Pohjois-Karjala

Kuurnankatu 3 b, 80100 JOENSUU
Puhelin +358 40 706 9166
pohjois-karjala@mhy.fi

Katso kaikkien metsänhoitoyhdistysten tapahtumat

Yksityismetsien kantohinnat kaikki hakkuutavat

€/m3
53,37Mänty- tukki
51,02Kuusi- tukki
38,13Koivu- tukki
14,46Mänty- kuitu
13,90Kuusi- kuitu
13,88Koivu- kuitu
Savo-Karjala (viimeisen neljän viikon keskihinnat) päivitetty 25.2.2015

Metsänomistajalle

Liity jäseneksi

Savotan puoti

Fiskars WoodXpert™ Pokara

39,90