Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme

Oma yhdistyksesi

Metsänhoitoyhdistys
Kanta-Häme

Vanajantie 10 B, 13110 Hämeenlinna
Puhelin 040 451 69 68
kantahame@mhy.fi

Katso kaikkien metsänhoitoyhdistysten tapahtumat

Puun hinnat yhdistyksen alueella

€/m3
58,04Mänty- tukki
57,63Kuusi- tukki
44,02Koivu- tukki
16,34Mänty- kuitu
18,98Kuusi- kuitu
16,38Koivu- kuitu
Esitetyt hinnat ovat toteutuneita keskimääräisiä hintoja. Hinnat vaihtelevat leimikoittain johtuen leimikkotekijöistä (myytävä puumäärä, korjuukelpoisuus, kesä/talvi, metsäkuljetusmatka, puun laatu ym. tekijät). Harvennushinnat on jaoteltu kahteen luokkaan, muut harvennukset - ensiharvennukset. Päätehakkuiden osalta hintavaihtelu eri ostajien kesken on varsin maltillista, tukkien osalta noin 2% ja kuitupuiden osalta 6%. Harvennuspuissa erot ovat jopa huomattavia eri ostajien tarjousten välillä, tukeillakin jopa 20% ja kuiduilla 20 - 30%. Ensiharvennuksilla erot ovat olleet vain noin 15% luokkaa.

Savotan puoti

Työkaluvyöpaketti

94,90

Metsänomistajalle

Liity jäseneksi

Blogissa:

Joka on istuttanut puun, ei ole elänyt turhaan.

On joku viisas joskus sanonut. Kun miettii mitä hyvää puut tuovat, on helppo olla samaa mieltä.

Ota yhteyttä meihin

Askarruttaako joku asia metsässäsi? Kaipaatko lisätietoa puukaupasta, metsän hoidosta tai metsäomaisuuden hallinnoimisesta? Jos haluat tietää lisää palveluistamme, ota reilusti yhteyttä!