Puukauppa

Ennakkoraivaus400 Leimikkokohtainen hinta-arvio metsänhoitoyhdistykseltä
Metsurityö Työmaakohtainen tarjous metsänhoitoyhdistykseltä
Puukaupan kilpailuttaminen1 /m³
Puun myynti toimeksiannolla
Puun hinta
Puun myynti
Puunkorjuu palveluna
Puunmyyntisuunnitelma Maksuton metsänhoitoyhdistyksen jäseniltä

Metsänhoito

Metsän istutus350
Kunnostusojitus
Laikutus270 Hinnoittelu pinta-alan mukaan
Maanmuokkaus
Metsän lannoitus
Metsän uudistaminen
Mätästys350 Hinnoittelu pinta-alan mukaan
Siemenet ja kylvö Kylvötyö koneella
Taimet0,15
Taimikonhoito
Teemme rahoituskeloisilla kohteilla hakemukset ja toteutuselvitykset hoitotyölle.
550 Kysy taimikkokohtaista tarjousta.
Äestys180 Hinnoittelu pinta-alan mukaan

Metsänomistaminen

Metsän hinta
Metsän myynti
Metsän ostaminen
Metsänhoidon tuet
Metsänhoitoyhdistyksen metsureiden tekemillä kohteilla sisältyy työhintaan.
45 Metsänhoitoyhdistys selvittää tukikelpoisuuden ja hoitaa rahoituspapereiden laadinnan.
Metsäsuunnitelma13 Kysy tilakohtaista tarjousta suunnitelman laadinnasta sähköisenä tai paperisena versiona.
Metsätiet Metsänhoitoyhdistyksen tie- ja ojapalvelu edulliseen hintaan.
Metsäverotus
Mhy:n jäsenille alennettuun hintaan.
55 Valtakirjakauppaa tehneiltä maksuton.
Tila-arvio45 Hinnoittelu on tuntihintainen