Sukupolvenvaihdos

04.11.2021

Metsäomaisuus kulkee usein suvussa polvelta toiselle. Metsäomaisuuden hallinnointiin liittyy useita juridisia, verotuksellisia ja metsänhoidollisia seikkoja, joiden vuoksi metsäomaisuuden siirto seuraavalle sukupolvelle kannattaa suunnitella hyvissä ajoin, huolellisesti ja harkiten. Parhaan lopputuloksen saat, kun jatkajapolvi otetaan heti alusta alkaen suunnitteluun mukaan. Asiantuntijamme ovat apunasi ja tukenasi kaikissa sukupolvenvaihdoksen vaiheissa.

Metsätilan Sukupolvenvaihdos-palvelun vaiheet:

  1. Alkukartoitus, jossa selvitetään osapuolten toiveet ja tavoitteet metsätilan omistusjärjestelyjen suhteen.
  2. Pohjatietojen ja asiakirjojen hankinta. Palveluun kuuluu tila-arvion laadinta, jossa määritellään metsäkiinteistön arvo. Lisäksi hankitaan kaikki viralliset asiakirjat, joista selviää omistussuhteet ja tilaa koskevat rasitteet.
  3. Vaihtoehtolaskelmat. Vaihtoehtolaskelmista käy ilmi sukupolvenvaihdoksen eri luovutusvaihtoehtojen verovaikutukset. Tarvittaessa haetaan metsänomistajan puolesta ennakkopäätös verottajalta.
  4. Ratkaisun paikka. Metsänomistajan ratkaisun pohjaksi eri vaihtoehdot esitellään ja ne käydään läpi yksityiskohtaisesti.
  5. Sukupolvenvaihdoksen loppuun saattaminen. Laadimme tarvittavat asiakirjat, kuten kauppakirjan, lahjakirjan ja tarvittaessa testamentin sekä edunvalvontavaltakirjan. Myös kaupanvahvistuspalvelut, lahjavero- ja luovutusvoittoveroilmoitukset, lainhuudon hakeminen ja mahdolliset muut viralliset asiakirjat hoituvat kauttamme.
  6. Uuden sukupolven neuvonta metsäasioissaUusi metsänomistaja saa mukaansa tuhdin tietopaketin. Uudelle metsänomistajalle tarjoamme jäsenetuna myös maksuttoman maastokäynnin oman metsäasiantuntijan kanssa.